evropska Klub podjetnikov ZLATOROG Celje eusiti

 

Članom kluba

Celje, 18. november 2016

V A B I L O

 

Evropska unija, ki pomeni vir stabilnosti za države članice v obdobjih kriz, se sama sooča z velikimi izzivi. V Uniji se je z dogovorom poiskalo načine za reševanje tako finančne in ekonomske krize kot begunske krize. Finančna in ekonomska kriza nas je opomnila na temeljne vrednote evropskega socialno-tržnega gospodarskega modela. Trenutna visoka stopnja nezaposlenosti ni združljiva s cilji, ki smo si jih kot družba zastavili. Zato potrebujemo več naložb, zdrave javne finance in gospodarsko rast. K doseganju evropskih ciljev moramo prispevati vsi. Evropska unija nista zgolj Bruselj ali Strasbourg. Unija so evropske institucije, države članice, njihove nacionalne vlade in parlamenti. So tudi regije in lokalne skupnosti in najbolj pomembno: Evropska unija smo ljudje, ki v njej živimo, delamo in ustvarjamo. Za Evropsko unijo je značilno, da rešitve išče na demokratičen in konsenzualen način. Pomembno je, da se soočimo z izzivi, združimo moči in skupaj najdemo ustrezne rešitve. Gospodarstvo je sestavni del tega procesa. Zato letošnje zadnje strokovno klubsko srečanje, ki bo

v četrtek, 8. decembra 2016 s pričetkom ob 18. uri v sejni sobi družbe ETRA d.o.o. v Bukovžlaku,

namenjamo temi

EU IN EVROPSKA KOMISIJA – KLJUČNI IZZIVI V LUČI OBVLADOVANJA GLOBALNIH TRENDOV, POMEMBNIH TUDI ZA NAŠA PODJETJA

Tokrat bo naš gost dr. Zoran STANČIČ, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Pogovor z njim bo vodil Iztok SENIČAR. Naš gost bo najprej predstavil EU in Evropsko komisijo, njun ustroj, področja delovanja in pristojnosti. Na kratko bo orisal odnose naše države do teh institucij, predvsem na gospodarskem področju. Osvetlil bo odprta bilateralna vprašanja med Slovenijo in Evropsko komisijo s poudarkom na ekonomskih odnosih. V nadaljevanju mu bomo zastavili naslednja vprašanja:

  • Kateri so ključni izzivi, s katerimi se soočata Evropska unija in Slovenija kot njen del?
  • Katere so ključne globalne in evropske teme, ki vplivajo na gospodarstvo?
  • Katere so ključne strateške naložbe?
  • Kakšna je demografska slika Evrope
  • Nedokončana zgodba o notranjem trgu.
  • Kakšne nove modele poslovanja prinaša digitalizacija?
  • Kaj bo EU storila glede podnebnih sprememb, glede migracijskih pritiskov?
  • Kako povezati vprašanje globalne konkurenčnosti Evrope in vprašanje nestabilnosti na njenih mejah?
  • Kateri so instrumenti, ki so na evropski ravni na razpolago za naslavljanje skupnih izzivov?
  • Kateri potencialni razpisi za pridobitev evropskih sredstev so načrtovani za leto 2017 in kako na čim bolj učinkovit način pridobiti ta sredstva za naša podjetja?

Na to klubsko srečanje vabimo tudi direktorje nekaterih večjih podjetij v regiji.

Pričakujemo, da se boste strokovnega srečanja kluba udeležili v čim večjem številu. Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni.

Predsednik

Franc Preložnik, s.r.