Menedžerji in podjetniki smo zelo umsko obremenjeni in nenehno izpostavljeni stresu, povrhu pa vse preveč energije namenjamo stvarem, ki niso potrebne v našem življenju, namesto da bi se raje sproščali v naravi ali del svojega časa namenjali tudi športno rekreativni dejavnosti ter tako poskrbeli za »mens sana in corpore sano«.  Dokazano je, da nas v starosti rešuje povečana mišična masa in trden imunski sistem pred prehitrim propadanjem telesa in uma zaradi bolezni. Delovati moramo v ravnovesju in prav športne aktivnosti, prilagojene različnim starostnim obdobjem, naj bi bile pravo orodje za to. Več o tem, kako naj si menedžerji in podjetniki organiziramo in vzamemo določen čas zase in kako s športno vadbo vzdrževati svojo telesno in umsko kondicijo, bomo slišali na letošnjem prvem klubskem srečanju na temo 

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU – CONDITIO SINE QUA NON ZA USPEŠNOST PODJETNIKOV IN MENEDŽERJEV

v četrtek, 21. januarja 2016 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o. v Bukovžlaku pri Celju

Naše gostje bodo bivše uspešne športnice: atletinja Brigita LANGERHOLC, odbojkarica doc. dr. Anita GOLTNIK URNAUT in alpska smučarka Alenka DOVŽAN. V omizju bosta sodelovala še Uroš BERNARD, lastnik in glavni trener športnega centra NRV Hyong in članica našega kluba Katja ESIH. Srečanje bo moderiral Henrik DVORŠAK, tudi nekdaj odličen celjski atlet.

V uvodu nam bo doc. dr. Anita GOLTNIK URNAUT predstavila zanimive ugotovitve iz raziskovalnega projekta »Priprava na drugo kariero v času ukvarjanja z vrhunskim športom«. Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju njihove izobrazbe. Prepogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji izven-športne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Cilj omenjene raziskave, ki jo je izdelala skupina avtorjev v okviru Fakultete za komercialne in poslovne vede iz Celja, je bil, da se na osnovi zbranih podatkov pripravi predloge za izboljšanje možnosti za usklajevanje študija in športa. Področje prilagajanja študija vrhunskim športnikom pri nas na terciarni ravni ni namreč sistematično in zakonsko urejeno, niti tako celovito raziskano kot na primarni in sekundarni ravni. Športniki se zavedajo, da je zelo pomembno, da si pridobijo izobrazbo v obdobju, ko so vključeni v tekmovalni šport in imajo do dvojne kariere pozitivna stališča. Pri tem jih podpirajo tako starši kot trenerji. Kaj pa naše izobraževalne ustanove?

Na to klubsko srečanje smo povabili tudi ravnatelje nekaterih srednjih šol in dekane visokih šol v naši regiji, ki se jih ta tema močno dotika.

Pred tem srečanjem se nam bo na kratko predstavil naš novi član kluba Tine PRISLAN, ki je lastnik podjetja BRIHTEJA d.o.o., Celje. Pred kratkim je kot podjetje, ki se uvršča med najhitreje rastoča tehnološka podjetja v Srednji Evropi, prejelo pomembno priznanje od organizacije DELOITTE.

Pričakujemo, da se boste strokovnega srečanja kluba udeležili v čim večjem številu.

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni.

Predsednik

Franc Preložnik, s.r.