Naša podjetja in organizacije so vse bolj izpostavljena najrazličnejšim poslovnim tveganjem. Tako se, recimo, še ne moremo dokončno veseliti poslovnega uspeha, če smo uspeli pridobiti novega kupca ali če smo uspeli več prodati, saj moramo počakati, da bo kupec izdelke, blago, material in storitve, ki smo mu jih prodali, tudi plačal. Za podjetnika že dolgo časa velja, da je njegova sreča pozitiven denarni tok. Tovrstno tveganje (kreditno) je le eno izmed mnogih. Tu so še druga finančna tveganja, tečajno, obrestno, pa investicijsko tveganje, cenovno tveganje, itd. Naša podjetja veliko izvažajo v različne države izven EU območja, zato ne smemo pozabiti tudi na deželno tveganje. Ko v podjetjih pridobivamo nove posle, ko si v svojem portfelju kupcev povečujemo število novih odjemalcev naših izdelkov in storitev, ali poskušamo novega poslovnega partnerja spoznati tudi skozi prizmo nekaterih relevantnih finančnih kazalnikov? Se pozanimamo za njegovo boniteto, še posebej če želimo z njim poslovati na odprto? Ali so med našimi kupci taki, ki smo jih opredelili kot strateške, kar pomeni, da je usoda našega podjetja dolgoročno odvisna prav od njih? Kaj pa, če se tudi njim kaj zalomi, da nepričakovano pride do krize v panogi, do recesije, ali imamo potem na voljo plan B? To je le nekaj temeljnih vprašanj, ki si jih skrbni podjetniki in menedžerji nenehno postavljamo, da bi v takšnih problemskih situacijah znali še pravočasno ukrepati. Ker nas je že kar nekaj članov Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje izrazilo željo, da bi radi izpopolnili svoja upravljavska in vodstvena znanja tudi s finančnimi vsebinami, še posebej tistimi, ki nam lahko pomagajo pri obvladovanju zgoraj navedenih tveganj, smo se v vodstvu kluba odločili, da vključimo v letni program Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje tudi takšne izobraževalne teme.

Tako že kar v mesecu maju organiziramo posebno predavanje oziroma delavnico na temo

OCENJEVANJE BONITETE POSLOVNIH PARTNERJEV ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA V POSLOVANJU

v četrtek, 5. maja 2016 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., v Bukovžlaku pri Celju.

Tokrat bo naš gost doc. dr. Živko BERGANT, Inštitut za poslovodno računovodstvo, Ljubljana. Delavnico bo moderiral generalni sekretar kluba mag. Vladimir BUKVIČ.

Okvirna vsebina delavnice je naslednja.

  • Boniteta podjetja in temeljne informacije
  • Zunanji znaki možne krize v podjetju
  • Finančna boniteta poslovnega partnerja in ocena njegove plačilne sposobnosti

Po uvodnem predavanju (približno eno uro) bo sledila razprava. Zato vas prosimo, da pripravite svoja vprašanja. Pričakujemo, da bo teh veliko, saj bo to tudi prilika, da bomo dobili dobre smernice in napotke, kako se odzvati v posameznih problemskih položajih, v katere zaidejo naša podjetja/organizacije.

Na spletni strani kluba bomo objavili dvoje odličnih gradiv našega gosta. Na delavnico vabimo tudi člane Društva ekonomistov Celje.

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni.

Predsednik

Franc Preložnik, s.r.

458-1-piccolo-1-zivkobergant   Živko Bergant

je avtor številnih knjig in številnih strokovnih člankov, referent na simpozijih in posvetovanjih, pisec strokovnih gradiv za seminarje s področja računovodstva, ekonomike in financ. Avtor številnih svetovalnih in revizijskih projektov ter sanacijskih programov slovenskih podjetij.