Članom foruma in
namestniku predsednika kluba


Vljudno vas vabimo, da se udeležite 93. redne seje foruma Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje

v sredo, 6. februarja 2019 s pričetkom ob 18. uri

v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o. v Bukovžlaku pri Celju

 

Predlagamo naslednji dnevni red:

  1. Pregled zabeležke 91. redne seje foruma Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje
  2. Ocena poslovanja kluba v obdobju januar-december 2018 in pregled (ne)plačanih članarin (generalni sekretar)
  3. Predlog strokovnih klubskih srečanj do seje plenuma v aprilu 2019 (predsednica programskega odbora)
  4. Predlog dopolnitve Statuta Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje (generalni sekretar in odvetnik mag. Primož Feguš)
  5. Informacija o sodelovanju Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje pri organizaciji Konference WoS „World of Synergy 2019” v marcu 2019 v Olimju  
  6. Vprašanja in pobude

 

92. seja Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje je bila korespondenčna seja in je imela eno samo točko dnevnega reda „Obravnava in potrditev gradiva za sejo plenuma” 30. maja 2018. Forum je to gradivo v celoti potrdil.

K 1. točki dnevnega reda prilagamo zabeležko 91. redne seje foruma, k 5. točki dnevnega reda pa program konference. K drugim točkam dnevnega reda bo podana pisna informacija na sami seji.

Vljudno vas prosimo, da se seje foruma udeležite polnoštevilno in pravočasno. Če kdo izmed vas ne bo mogel priti, pričakujemo, da nas boste o svoji odsotnosti pravočasno obvestili. Želimo, da so seje foruma, ki jih skličemo poredko, sklepčne. Prosimo za razumevanje.

 

Lepo vas pozdravljamo.

Predsednik: Franc Preložnik, s.r

Dodatno vabljeni:
Predsednik NS
Predsednik ČR
Andreja Cepuš (k 5. točki dnevnega reda)

Priponke:
Zl-zab91
VABILO_KPZC_junior
WOS2019_2pager_SLO