Zadnje letošnje strokovno klubsko srečanje zaokrožujemo z vedno aktualno in za vsakega izmed nas zanimivo temo – to so naložbe. Medtem ko smo se z naložbami v kripto valute že dobro seznanili na prejšnjem srečanju, se tokrat posvečamo še naložbam v plemenite kovine in drugim alternativnim naložbam, kot so nakupi vrednostnih papirjev, vlaganja v vzajemne sklade, nakupi nepremičnin idr..
Naložbenih možnosti je razmeroma veliko, pri odločitvah moramo pa vselej izbirati med tveganjem in donosnostjo naložb. Če je tveganje veliko, potem vlagatelji zahtevajo tudi večji donos, večjo nagrado zanj, in narobe. Poleg donosnosti je pri naložbah pomembna njihova varnost in likvidnost. Premalo pa se tudi zavedamo, kako pomembna je finančna optimizacija in medgeneracijsko upravljanje premoženja posameznikov in podjetij. Poiskati je potrebno dolgoročne rešitve za doseganje finančnih ciljev in zaščito vrednosti premoženja tako posameznikov kot poslovnih subjektov.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite strokovnega srečanja na temo:

SODOBNI FINANČNI TRENDI V PRIMERJAVI Z NALOŽBAMI V PLEMENITE KOVINE

v četrtek, 23. novembra 2017 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., v Bukovžlaku.

 

Tokrat bomo gostili Ireno LINASI ROGAČ, uspešno samostojno podjetnico, ki že več kot 14 let deluje na področju individualnega finančnega svetovanja fizičnim in pravnim osebam. Je tudi premoženjska svetovalka in solastnica ter direktorica podjetja Tim Valores, d.o.o.. Namen strokovnega srečanja je članom kluba in drugim vabljenim širše razgrniti in predstaviti naložbene možnosti, ponuditi nefinančnikom nekaj uporabnih znanj iz zakladnice korporativnih financ in izpostaviti pomen zavedanja o preudarnosti sprejemanja naložbenih odločitev, ki imajo dolgoročne posledice. Veseli bomo, če bomo s tem strokovnim srečanjem prispevali kanček k dvigu ravni vašega tovrstnega znanja.

Strokovno srečanje, ki se bo dotaknilo še energetske neodvisnosti v smislu ustvarjanja premoženja zaradi zmanjševanja (optimiranja) stroškov električne energije, bo moderirala članica kluba Majda LETONJA. Gostji bo v uvodu zastavila naslednja vprašanja:

  • Kakšni so naložbeni trendi v svetu in kako se jim prilagaja Slovenija?
  • Imamo dovolj informacij in znanja o podjetniški in osebni optimizaciji svojega premoženja?
  • Prihaja izredno veliko porabnikov električne energije. Slovenija ni samozadostna. Kako lahko ta trend obrnemo v svoj prid?

Po uvodnem predavanju  bo sledila razprava.

Vljudno vabljeni!