V zvezi s pospešenim gospodarskim razvojem v zadnjih letih so podjetja intenzivirala pripravo raziskovalno razvojnih programov, namenjenih razvoju novih oziroma izboljšanih tehnologij in proizvodov ter investicijskih programov za njihovo realizacijo. Na tem področju obstajajo široke možnosti za sofinanciranje teh programov na osnovi številnih razpisov različnih institucij. Pri tem se nakazujejo tudi možnosti kombiniranega financiranja projektov na osnovi EU in slovenskih razpisov oziroma virov financiranja. Naša podjetja navedene priložnosti ne izkoriščajo v zadostni meri, ključna razloga pa sta premajhna informiranost podjetij o različnih razpisih ter razmeroma zapleteni postopki in zahtevna razpisna dokumentacija.

Z namenom boljše informiranosti podjetij na tem področju in boljšega izkoriščanja priložnosti za sofinanciranje projektov naših podjetij vas vljudno vabimo, da se udeležite klubskega srečanja na temo

MOŽNOSTI SOFINANCIRANJA RAZVOJNO – RAZISKOVALNIH IN INVESTICIJSKIH PROJEKTOV PODJETIJ NA OSNOVI EU IN SLOVENSKIH RAZPISOV

v ponedeljek, 5. marca 2018 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., v Bukovžlaku.

 

Naši sogovorniki bodo mag. Urban KRAJCAR, generalni direktor Direktorata za znanost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Jernej TOVŠAK, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), mag. Karin ŽVOKELJ JAZBINŠEK, vodja službe za razvojna sredstva pri MGRT, mag. Maja TOMANIČ VIDOVIČ, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada in mag. Sibil SVILAN, predsednik uprave SID – Slovenske in razvojne banke d.d.. Klubsko srečanje bo povezoval član našega kluba mag. Tone SAGADIN, direktor Zavoda C-TCS, Slovenskega orodjarskega grozda.

Podrobnosti razprave so na voljo v dokumentu: (KLIK)

Predlagamo, da se vključite v razpravo z vprašanji gostom omizja in s svojimi predlogi za izboljšave na navedenih področjih.

Ob zaključku srečanja bomo predstavili primer uspešnega projekta v okviru EU programa OBZORJE 2020 – Projekt »HORSE«, ki je namenjen širjenju robotskih tehnologij v mala in srednja podjetja.
Mag. Tone SAGADIN bo predstavil projekt »HORSE« in Kompetenčni center »ROBOFLEX«, ki ga razvijajo v okviru tega projekta, mag. Matjaž PRELOŽNIK, ETRA d.o.o. pa Demonstracijski center s kolaborativnim robotom KUKA LBR iiwa.

Vljudno vabljeni!