V A B I L O

Temeljni cilj oziroma želja človeka je njegov obstoj, ki izhaja iz nagona po samoohranitvi, iz njega pa izvirajo osnovne potrebe in interesi. Zato si človek želi zagotoviti ustrezno varnost in v ta namen oblikuje različne organizacijske sisteme. Sestavina delovanja vsakega organizacijskega sistema pa je tveganje, ki to varnost ogroža. Brez obvladovanja tveganj ni ustvarjanja dodane vrednosti, ki (kot rezerva za zagotavljanje varnosti) izraža skupni interes vseh elementov organizacijskega sistema (ljudi). Tako je temeljni interes vseh udeležencev v organizacijskem sistemu pridobitev deleža v ustvarjeni dodani vrednosti, sorazmerno s prevzetim tveganjem. Če so interesi udeležencev ustrezno zadovoljeni (in ne prevladajo ozki in kratkoročni interesi posameznikov), je organizacijski sistem v ravnovesju. Nastanek nesorazmerja med sprejetim tveganjem in donosom, ki pripada posameznemu udeležencu, povzroči nastanek entropijskih sil oziroma poveča njihovo moč v sistemu. Krepitev entropijskih sil ogroža trajnostni razvoj organizacijskega sistema. Na podlagi teh izhodišč (lahko bi jih še nekaj našteli) opredelimo splošni zakon ustvarjanja in usmerjanja dodane vrednosti. Dodana vrednost je čisti izid delovanja organizacijskega sistema pri obvladovanju tveganja, ki je lasten sistemu in pripada nosilcem tveganja sorazmerno njihovemu prispevku k delovanju organizacijskega sistema.

S tem uvodom smo želeli v nekaj obrisih predstaviti temo

 

DODANA VREDNOST Z NOVEGA ZORNEGA KOTA

našega prihodnjega strokovnega klubskega srečanja, ki ga organiziramo v obliki predavanja oziroma delavnice

v četrtek, 30. marca 2017, ob 18. uri v sejni sobi družbe Etra d.o.o., Bukovžlak.

Tokrat bo ponovno naš gost doc. dr. Živko BERGANT, Inštitut za poslovodno računovodstvo, Ljubljana. Delavnico bo moderiral generalni sekretar kluba mag. Vladimir BUKVIČ. Na njej bo gost predstavil nekaj ključnih poudarkov iz knjige o dodani vrednosti, ki je v pripravi:

Od gostov bomo poskušali pridobiti odgovore na vprašanja:

  • Različne opredelitve dodane vrednosti
  • Izrazna moč izkaza dodane vrednosti
  • Razvoj in predstavitev zakona dodane vrednosti
  • Vsebina poslovodenja in dodana vrednost

Predstavitev zgornjih vsebin bo zanesljivo presenečenje za udeležence srečanja, zato tudi tokrat ponovno pričakujemo lepo udeležbo. Na srečanje vabimo tudi člane Društva ekonomistov Celje.

Pričakujemo dobro udeležbo in bogato razpravo.

Lepo vas pozdravljamo!