Organizacijski odbor za razstavo o RCC
Klub podjetnikov ZLATOROG CeljeNekdanjim sodelavcem RCC
Članom kluba
Direktorjem večjih celjskih podjetij

Celje, 6. september 2016

V A B I L O

Jubilej, to je 40-letnica Razvojnega centra Celje, je dobrodošel razlog za pogled na vitalnost celjskega gospodarstva danes, še zlasti, ker slovensko gospodarstvo posluje nad povprečji v EU. Strukture takratnega in današnjega gospodarstva ni mogoče primerjati. Podatki pa pravijo, da je lani v Celju delalo 2057 gospodarskih družb, od tega 528 v trgovini z vzdrževanjem avtomobilov vred, 450 na področju strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti in 206 v predelovalnih dejavnostih. Ključno vprašanje za jutri: ali bo Celje po gospodarski moči in možnosti zaposlovanja jutri še tretje največje mesto v Sloveniji? In kaj pove podatek, da izvoz pomeni 20 % celotne ustvarjene prodaje, po dodani vrednosti (Celje 36.315 € brez DARS-a) pa so boljši Ljubljana, Koper in Kranj, slabši le Maribor (33.644 €). Vprašanje je torej zelo aktualno:

KAKŠNE SO MOŽNOSTI ZA RAZVOJNE POSPEŠKE CELJSKEGA GOSPODARSTVA?

To je tema našega prvega jesenskega strokovnega srečanja, ki bo

v torek, 20. septembra 2016, ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine  Celje.

V Muzeju bo tudi odprta razstava ob 40-letnici Razvojnega centra Celje ( 14.-27.9.2016). V omizju bodo sodelovali mag. Saša LAVRIČ, direktorica Inkubatorja Savinjske regije, Marjan MAČKOŠEK, predsednik GZS in direktor družbe Štore Steel, prof. dr. Lojze SOČAN, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Bojan ŠROT, župan Mestne občine Celje. Srečanje bo moderiral Jože VOLFAND.
Gostom bomo v uvodu zastavili naslednja vprašanja:

  • Kakšni so razvojni trendi v svetu, EU in Sloveniji in kakšne izzive nudijo celjskemu gospodarstvu?
  • Kakšni so razvojni trendi in rezultati celjskega gospodarstva v zadnjih treh letih v primerjavi z EU in Slovenijo in kaj lahko pospeši njegovo rast?
  • Tudi v Celju se gospodarska struktura spreminja podobno kot v razvitih urbanih središčih– kje so možnosti za razvoj visokotehnoloških podjetij in na področjih, ki jih izpostavlja Strategija pametne specializacije?
  • Katere panoge so lahko največji razvojni izziv Celja?
  • Kako je gospodarstvo opremljeno tehnološko, kako uvaja robotizacijo in digitalizacijo, koliko je inovativno?
  • Kako se izvaja strategija gospodarskega razvoja MOC?
  • Poslovno okolje v občini in prostorska politika, ki upošteva investicijske načrte gospodarskih družb (poslovne cone).
  • Vključevanje v evropske projekte.
  • Kako uspešne so celjske institucije in podjetja pri slovenskih razvojnih razpisih in pri vključevanje v EU programe, še posebej OBZORJE 2020?
  • Kakšno je število uspešnih startupov v Celju v primeri z drugimi centri in Slovenijo in kaj storiti za razvojni preboj na tem področju?

Pričakujemo polnoštevilno udeležbo in bogato razpravo.
Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni!

Predsednik OO za razstavo RCC Predsednik kluba
Mirko Krajnc, s.r. Franc Preložnik, s.r