V A B I L O

 

Korupcija izhaja iz latinske besede corruptus in pomeni pokvarjen. V pravnem smislu pomeni zlorabo zaupanega položaja v izvršilni, zakonodajni in sodni veji oblasti ter v političnih in celo neekonomskih organizacijah z namenom pridobiti si materialno ali nematerialno korist, ki ni pravno utemeljena. Njeno razraščanje postaja tudi pri nas vse večje. Pri vseh ravnanjih, ki jih dojemamo kot korupcijo, je bistven koruptivni namen. Kršitev je lahko storitev, ko nekdo stori nekaj, česar ne bi smel, ali pa opustitev, ko nekdo ne stori nečesa, kar bi moral. Pred kratkim sta skupaj zavod Dobra država in založba eBesede, d.o.o. izdala zanimivo knjigo Peta veja oblasti, ki jo je s soavtorji napisal prof. dr. Bojan Dobovšek. Koncept pete veje oblasti tvorijo multinacionalne korporacije, vplivni bančniki in netransparentne neformalne mreže, ki s svojim vplivom podrejajo druge tri tradicionalne veje, zakonodajno, izvršno in sodno, v določeni meri pa tudi četrto vejo (medije), vse v škodo ljudi in zgolj v svojo korist. Avtor izpostavi vprašanji, kdo bo nadzoroval to vejo in ali pravna država v poznomoderni družbi sploh še deluje, ali kot je zapisal eden izmed naših uglednih družboslovcev »Slovenija kot država lahko doseže naslednji razvojni korak, ki je možen le, če se razkriva in postopoma omejuje delovanje lobističnih omrežij«. Da bi tudi v našem klubu spregovorili o teh vprašanjih in do njih zavzeli stališče, smo se v vodstvu kluba odločili, da letošnje prvo strokovno klubsko srečanje namenimo pri nas že nekaj časa zelo aktualni temi

RAZRAŠČANJE KORUPCIJE IN PETA VEJA OBLASTI

v četrtek, 2. februarja 2017 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

V omizju klubskega srečanja bosta sodelovala zanimiva gosta prof. dr. Bojan DOBOVŠEK, poslanec v državnem zboru R Slovenije in  dr. Igor LAMBERGER, namestnik predsednika, Komisija za preprečevanje korupcije, Ljubljana. Srečanje bo moderiral Matjaž PEN.

V uvodu bomo gostoma med drugim zastavili naslednja vprašanja:

  • Kdaj , kje in kako je nastala korupcija? Kako jo definira KPK? Ali smo Slovenci sprejeli življenje s korupcijo kot nekaj normalnega?
  • Kaj se danes dogaja v SDH, DUTB, DEMOGRAFSKEM skladu?
  • Kakšen je protikorupcijski nadzor?
  • Kako je s finančno in gospodarsko kriminaliteto v svetu, Evropi, Sloveniji?
  • Kaj so vzroki za nastanek bančne luknje pri nas? Kdo je zanjo odgovoren in kakšno vlogo in odgovornost ima pri tem KPK?
  • Ali se pri pomembnih projektih, kot je, na primer drugi tir, kažejo znaki korupcije in kakšno vlogo ima pri tem projektu KPK ?
  • Kdo nam je ugrabil pravno državo in prevzel institucije?

Na to klubsko srečanje vabimo tudi direktorje nekaterih večjih podjetij v regiji. Pričakujemo dobro udeležbo in bogato razpravo.

Lepo pozdravljeni.