Skoraj ni več podjetja, ki ne bi v javno dostopnih informacijah omenjalo svojega prispevka v trajnostnem razvoju oziroma družbene odgovornosti. Ni pa vselej pojasnjeno, kaj se s tema pojmoma označuje. Najbolj znana opredelitev je tista, ki pravi, da je razvoj trajnosten, če zadovoljuje sedanje potrebe, ne da bi ogrožal zmožnosti prihodnjih rodov, da zadovoljujejo lastne potrebe. Ali je podjetje družbeno odgovorno? V večini podjetij bi verjetno na to vprašanje odgovorili pritrdilno, saj skrbimo za svoje zaposlene, se trudimo pri ohranjanju naravnega okolja, skrbimo za širše okolje, v katerem delujemo. Pogosto slednje kar enačimo z raznimi sponzoriranji in doniranji. Kako bi pa odgovorili na vprašanje, ali naše podjetje deluje trajnostno? Izkušnje iz prakse in različne raziskave kažejo, da ti odgovori običajno niso enotni, da je pri tem še precej nejasnosti. Zato smo v programskem odboru kluba ocenili, da bi bilo koristno, da na prihodnjem strokovnem klubskem srečanju spregovorimo predvsem o tem, kaj naj bi podjetje uvedlo in vzdrževalo, da bi lahko govorili o njegovem trajnostnem, družbeno odgovornem poslovanju. Torej vljudno vabljeni na strokovno klubsko srečanje na temo

TRAJNOSTNI RAZVOJ IN DRUŽBENA ODGOVORNOST PODJETIJ

v četrtek, 18. februarja 2016 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o. v Bukovžlaku pri Celju

Naša gosta bosta mag. Blanka VEZJAK, specialistka za revizijo poslovanja in svetovanje pri poslovanju in lastnica družbe Vezjak svetovanje, d. o. o. in Marko KIAUTA, presojevalec po ISO 9001 in ocenjevalec odličnosti po EFQM modelu in bivši predsednik Strokovnega sveta Slovenskega združenja za kakovost in odličnost. Srečanje bo moderiral Iztok SENIČAR.

V uvodu nam bosta gosta predstavila (PowerPoint predstavitvi) zanimive vsebine o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti podjetij, na kar jima bomo zastavili nekaj vprašanj:

  • Kako povezati moralna načela in etično odločanje z ekonomsko uspešnostjo podjetja?
  • Zakaj je pomembno prepoznati, kje je danes naše podjetje na trajnostni zrelostni lestvici?
  • Kaj mora podjetje storiti za družbeno odgovorno ravnanje?
  • Kako razumemo trditev, da se je pojmovanje kakovosti poslovanja podjetja razširilo na kakovost kot koristnost?
  • Kdaj lahko trdimo, da je podjetje »zdravo« in da je na dobri poti trajnostnega razvoja?
  • Kako povezati kulturo organizacije z vodenjem odnosov z različnimi deležniki?
  • Kaj razumemo pod pojmoma agilni menedžment in angažiranost zaposlenih v podjetju v luči doseganja dolgoročnih strateških ciljev?

Na to klubsko srečanje smo povabili tudi direktorje nekaterih večjih podjetij v regiji, ki nam bodo lahko povedali, kako se v praksi v te sheme trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti vključujejo njihova podjetja.

Pred tem srečanjem se nam bo na kratko predstavil naš član kluba Sebastijan JUG, ki je lastnik podjetja Ekspera360 d.o.o.

Pričakujemo, da se boste strokovnega srečanja kluba udeležili v čim večjem številu. Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni.

Predsednik

Franc Preložnik, s.r.