Objave članov Senior

Člani:

STANE SENIČAR
Tumova 33
3214 ŠKOFJA VAS
FERME IVAN
Valvasorjeva 24
3000 CELJE
GAZVODA FRANC
Ul. skladateljev Ipavcev 48
3230 ŠENTJUR
MELE STANE
Prvomajska 28. b
3000 CELJE
ZUPANČIČ MILAN
Milke Kerinove 11
3000 CELJE
MAROLT BORIS
Čopova 23
3000 CELJE
VIKI KRAJNC

POHORSKA ULICA 3
3000 CELJE

ZVONKO MURGELJ

KOLODVORSKA 38
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

TURNŠEK ANTON

Na pristavi 25
3270 LAŠKO

KOPRIVC EMIL

Kajuhova 6
3000 CELJE

ZVONE DRAGAN

Ul. Cirila Debenjaka 13. b
3000 CELJE

ŽEMVA FRANC

Podkraj 16. c
3320 VELENJE

PRELC MARJAN

Mencingerjeva 6
3000 CELJE

IVAN BRATANIČ

Mencingerjeva 14
3000 CELJE

BUČER JOŽE

Vegova 12. b
3000 CELJE

KOLENC EMIL

Heroja Rojška 13
3000 CELJE

ANDREJ KOMEL

Constructa inž. d.o.o.
Vrunčeva 7

3000 CELJE

LEDNIK BOŽO

Ul. bratov Vošnjak 19
3000 CELJE

GRIL JANEZ

Ul. Dušana Kvedra 25
3000 CELJE

JURAK VLADO

Letuš 54
3327 ŠMARTNO OB PAKI

STANIČ JOŽE

Na pristavi 24
3270 LAŠKO

TOPLAK JURIJ

PREKORJE 44B
3211 ŠKOFJA VAS

LUDVIG JURIJ

Na rebri 10a
3000 CELJE

MAROT RADO

Valentina Orožna 9
3230 Šentjur

SIMONČIČ IGOR

Letuš 124

3327 ŠMARTNO OB PAKI

KRAJNC MARJAN
Heroja Rojška 28
3000 CELJE