Za več informacij se lahko obrnete na:
Vladimir Belina
041 725 194
vladimir.belina@pp.v-d.si