TERMINI DRUŽABNIH KLUBSKIH SREČANJ V LETU 2017

Ogled Fontane v Žalcu (namesto piknika)

  • v četrtek, 8. junija 2017 ob 18. uri

Martinovanje (lokacijo izberemo naknadno):

  • v petek zvečer 10. novembra 2017

Prednovoletno srečanje (v restavraciji Etra, Bukovžlak):

  • v petek zvečer 8. decembra 2017

TERMINI SEJ FORUMA V LETU 2017:

  • ponedeljek, 13. marec 2017 (že izvedeno)
  • od 28. marca do 4. aprila 2017 – korespondenčna seja /obravnava gradiva za plenum/ (že izvedeno)
  • sreda, 14. junij 2017
  • sreda, 4. oktober 2017
  • ponovoletno srečanje članov vseh organov kluba v začetku januarja 2018 (sreda, 10. januar 2018)

 

 

Predsednik kluba

Franc Preložnik, s.r.