MESTO CELJE
CELJSKI GRAD
ŠMARTINSKO JEZERO
FONTANA CELJE - LAŠKO
NARODNI DOM
CELJSKI GRAD - PRIREDITVE
CELJSKA KOČA
MESTNI GOZD
NOČNI POGLED NA CELJSKI GRAD IN MESTO CELJE
VODNA ATRAKCIJA PRED CELJSKIM DOMOM
MESTO POD MESTOM

Page 2 of 6

VABILO

Vljudno vas vabimo, da se udeležite

 

SEJE PLENUMA KLUBA PODJETNIKOV ZLATOROG CELJE

v sredo, 30. maja 2018 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., v Bukovžlaku.

 

Dnevni red

Sejo plenuma bomo pričeli s krajšim kulturnim programom. Po seji plenuma s pričetkom ob 19.30 uri bo v restavraciji ETRA sledilo klubsko druženje.

Lepo vas pozdravljamo.

Predsednik
Franc Preložnik, s.r.

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA DELAVNICO

KOLIKO VAS LAHKO STANE IZGUBA PODATKOV NA RAČUNALNIKU?
V ČETRTEK, 31.5.2018, OB 12.00

V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE

 

Če pogledamo v zgodnje začetke uporabe osebnih računalnikov za poslovno in osebno rabo so se ti razvijali skokovito hitro, večajo se zmogljivosti, večajo se hitrosti, oprema je zanesljivejša, pojavljajo se dodaote vrtse naprav kot so tablice, pametni telefoni in tako naprej. Svet se digitalizira vedno bolj, tako poslovni kot osebni. S tem raste tudi količina podatkov, vedno manj je papirja in podatkov fizični obliki. Projekti, dokumenti, posnetki, fotografije in drugi podatki postajajo vedno večji, obširnejši in vedno bolj digitilazirani. Naš odnos in delo z njimi pa ostaja nekako enak. Ste kdaj pomislili, kaj bi pomenilo za vas, če nekega dne vseh teh pomembnih podatkov in dokumentov naenkrat nimate več?

Imate arhivo? Imate varnostne kopije? Ste razmišljali, kaj bi ta popolna izguba pomenila za vaše poslovanje? Si upate to preračunati v finačne številke?

Delavnica je namenjena praktičnemu pregledu nevarnosti, ki prežijo na vaše podatke, pregled trenutnega stanja, pregled rešitev in dobrih praks v izogib tovrstnim situacijam. 

Vsebina usposabljanja:

 • Praktično varovanje digitalnih podatkov in računalniške opreme. 
 • Postopki, ki zagotovijo varnost podatkov v podjetju.  
 • Kaj lahko in kaj NE smemo početi pri delu z računalniškimi podatki.  
 • Koliko stane podjetje ali posel, če pride do izgube podatkov?
 • Koliko stane podjetje, če pridejo podatki v napačne roke ?
 • Kratek pregled računalniške opreme oziroma rešitev za arhviranje in varovanje podatkov varnostne kopije.

Izvajalec je Sebastjan Jug, direktor podjetja Ekspera360 d.o.o., informacijske tehnologije.

Udeležba na delavnici, ki bo trajala 3 ure je brezplačna za vse udeležence. Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do torka, 29.5.2018. Vljudno vabljeni!

PDF PRIJAVNICA


 

P R I J A V N I C A – KOLIKO VAS LAHKO STANE IZGUBA PODATKOV NA RAČUNALNIKU?

(izpolnjeno prijavnico pošljite do torka, 29.5.2018, na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71)

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________

OZNAČITE STAROST PODJETJA:        DO 5 let          NAD 5 let

NASLOV: ______________________________________________________

DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________

TELEFON OZ. GSM: _______________ E-POŠTA:_______________________

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
____________________________________________________________

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA USPOSABLJANJE:

DIGITALNI MARKETING
z začetkom
V TOREK, 22.5.2018, OB 8.00

V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE

 

Vsebina usposabljanja, ki traja 20 šolskih ur (4 srečanja po 5 šolskih ur) je prilagojena manjšim in srednje velikim podjetjem. V sklopu usposabljanja bodo podani praktični primeri, zato obvezno s sabo prinesite svoj prenosnik ali tablico.

Izvedba bo potekala v naslednjih terminih:

 • torek, 22.5.2018, od 8-12. ure,
 • četrtek, 24.5.2018, od 8. do 12. ure,
 • petek, 1.6.2018, od 8. do 12. ure,
 • ponedeljek, 4.6. 2018, od 8. do 12. ure.

Vsebina usposabljanja:

 • digitalni trendi,
 • spletna predstavitev podjetja,
 • iskalniki, optimizacija,
 • oglaševanje,
 • socialna omrežja in izdelava različnih profilov,
 • brezplačna koristna orodja na spletu

Strokovni izvajalec: KISIK, Biserka Kišič s.p. ima 20 let izkušenj na različnih področjih marketinga in odnosov z javnostmi, zato ste lahko prepričani, da boste na usposabljanju izvedeli marsikaj  zanimivega, novega in predvsem uporabnega za svoje poslovanje.

Udeležba je brezplačna za vse udeležence. V kolikor se boste na usposabljanje prijavili in prejeli našo potrditev o uvrstitvi v  skupino, a se usposabljanja brez predhodne pisne odjave vsaj dva dni pred začetkom usposabljanja ne boste udeležili, vam bomo zaračunali stroške v višini 200 EUR.

 


 

P R I J A V N I C A – DIGITALNI MARKETING

(izpolnjeno prijavnico pošljite do petka, 18.5.2018, na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71)

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________

OZNAČITE STAROST PODJETJA:        DO 5 let          NAD 5 let

NASLOV: ______________________________________________________

DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________

TELEFON OZ. GSM: _______________ E-POŠTA:_______________________

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
____________________________________________________________

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

PDF VABILO

RAZVOJ IN IZZIVI KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA V SLOVENIJI

Gradivo iz predavanja 25.4.2018.

VABILO

V skladu z 281. členom ZGD-1 je glavna funkcija nadzornega sveta, da nadzoruje vodenje poslov družbe. Nadzorni svet je dolžan izvajati svojo funkcijo nadzora nad poslovanjem družbe v skladu z zakoni in ustanovitvenimi akti družbe, vodenje poslov pa se nanj ne more prenesti. V strateških kapitalskih naložbah je nadzorni svet dolžan spremljati in nadzorovati tudi izvajanje strateških ciljev družb. Ima pooblastilo za imenovanje in razrešitev članov in predsednika uprave po lastni presoji skladno z interesi družbe. Člani nadzornega sveta morajo ravnati s skrbnostjo vestnih in poštenih gospodarstvenikov ter izključno v korist družbe. Pri tem so dolžni upoštevati priporočila dobrih praks in kodeksov, ki so jih družbe sprejele. Člani nadzornega sveta morajo v sklopu njihovega delovanja v nadzornem svetu še posebej skrbno nadzirati, ali poslovodstvo zagotavlja redno izvajanje ukrepov upravljanja likvidnostnih tveganj, kapitalske ustreznosti in druge ukrepe upravljanja tveganj, ki so po pravilih poslovno finančne stroke potrebni in primerni glede na vrsto in obseg poslov, ki jih družba opravlja. Normativna oziroma zakonska ureditev delovanja nadzornih svetov pri nas je dobra, postavlja pa se osnovno vprašanje, ali so pri nas nadzorni sveti vplivni pri ustvarjanju politike in razvojnih usmeritev v družbah.

Povzeli smo le nekaj osnovnih pristojnosti in značilnosti delovanja nadzornih svetov kot iztočnic za naslednje strokovno klubsko srečanje na temo

NADZORNI SVETI – NJIHOVA MOČ IN ODGOVORNOST

v sredo, 25. aprila 2018 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., v Bukovžlaku.

Na to srečanje smo povabili najkompetentnejše sogovornike. Naši gosti bodo Borut JAMNIK, predsednik uprave družbe Modra zavarovalnica, d.d., Ljubljana in predsednik Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS), mag. Irena PRIJOVIĆ, generalna sekretarka ZNS in Gorazd PODBEVŠEK, pravnik, specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje, ZNS.

Klubsko srečanje bo povezoval član našega kluba mag. Marjan FEGUŠ, odvetnik in član Sodnega sveta RS, ki bo gostom v uvodu zastavil naslednja vprašanja:

 • Pri nas je v preteklem obdobju propadlo kar nekaj dobrih podjetij. Kakšna je bila pri tem odgovornost NS?
 • Kakšne so izkušnje (dobre prakse) v primeru enotirnih sistemov? Kje so prednosti pred dvotirnim sistemom?
 • Kaj bi bilo potrebno pri nas storiti, da bi se v velikih poslovnih sistemih vzpostavilo učinkovito korporativno upravljanje? Kakšni so zgledi takega upravljanja?
 • SDH je pomemben upravljavec državnega premoženja. V podjetjih z večinsko državno lastnino ima odločilno vlogo pri imenovanju nadzornikov. A tu prihaja do zapletov, ki vplivajo na poslovanje družb. Kje so vzroki za te zaplete (Petrol, Telekom, Luka Koper, idr.)?
 • Kako vaše združenje sodeluje z drugimi dejavniki, ki so odgovorni za izbor, izobraževanje in imenovanje nadzornikov?
 • Ali poznamo pri nas kakšen primer, kjer so bili za neučinkovito upravljanje družb odškodninsko odgovorni tudi člani NS? Kako je urejeno njihovo zavarovanje za primer odškodninske odgovornosti?

 

Pričakujemo dobro udeležbo in bogato razpravo.

Vljudno vabljeni!

Predsednik
Franc Preložnik, s.r.

VABILO

Čeprav je od globalne finančne in gospodarske krize minilo že kar nekaj let in naše gospodarstvo spet dosega dinamično rast, eno najhitrejših v EU, pa morajo vodilni v naših podjetjih dobro držati vajeti v svojih rokah, da jih ne presenetijo spet kakšne krize, oziroma da so nanje pripravljeni. Beseda kriza izhaja iz grške besede krinein in je prvotno pomenila »odločitev, preobrat«. To pomeni, da je podjetje, ki je v krizi, v položaju, v katerem se odloča o tem, ali bo propadlo ali preživelo, oziroma morda celo uspešno poslovalo naprej. Pod pojmom kriza razumemo nenavadni položaj, ki najpogosteje nastopi presenetljivo in ki po eni strani dolgotrajno moti, oziroma celo ogroža obstoj podjetja, po drugi strani pa ga je treba obvladati v časovni stiski. Kriza v podjetju je najpogostejša rezultanta napačnih odločitev in škodljivih vplivov okolja, ki postopoma zastrupljajo poslovni sistem, rušijo poslovni smoter ter cilje podjetja ter povzročajo njegovo notranjo entropijo. Kriza je dinamičen proces, ki ga povzroči sprožilni dogodek in kaže na nepravilno delovanje organizacije ter neustreznost načina vodenja. Če so prvi indici krize že vidni ali pa, če se je podjetje že znašlo v krizi, so potrebni takojšnji ustrezni ukrepi menedžmenta za poslovno in finančno sanacijo podjetja. Pogosto menedžment ne ravno pravočasno in dovolj odločno in sprejeti ukrepi niso učinkoviti. Poznamo kar veliko primerov iz naše poslovne prakse, kjer sanacije niso uspele, podjetja pa so slabo končala. So pa seveda tudi svetli zgledi, kjer so k sanaciji podjetij pristopili menedžerji z veliko ambicijo in odločnostjo, da se spopadejo s takim izzivom. Zagotovo je med njimi tudi podjetje Steklarna Hrastnik d.o.o., ki je s pravilnim pristopom menedžmenta k reševanju krize, v kateri se je znašlo leta 2010, izšlo kot zmagovalec in danes sodi med zelo uspešna slovenska podjetja, ki razmeroma veliko vlaga v raziskave in razvoj, osvaja nove nanomateriale in avtomatizira proizvodne procese, hkrati pa je tudi družbeno odgovorno in družini prijazno podjetje. V vodstvu kluba smo se zato odločili, da na aprilskem strokovnem srečanju predstavimo eno izmed zanimivih zgodb o uspešnem prestrukturiranju podjetja v naši bližini.

Tako vas vljudno vabimo, da se udeležite klubskega srečanja na temo.

STRATEŠKI PREOBRAT V PODJETJU- ODLIČEN ZGLED STEKLARNA HRASTNIK

v četrtek, 5. aprila 2018 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., v Bukovžlaku.

 

Naš gost bo Andrej BOŽIČ, bivši generalni direktor družbe Steklarna Hrastnik d.d. in kreator prebojev iz družbe BB Investicije d.o.o., Ljubljana, prejemnik priznanja GZS za menedžerja leta 2016.

Klubsko srečanje bo povezoval član našega kluba mag. Tomaž BERGINC, generalni direktor družbe ETI Elektroelement d.o.o., Izlake, ki bo gostu v uvodu zastavil naslednja vprašanja:

Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili za ta izziv – za finančno in poslovno sanacijo družbe? Kako ste pristopili k analizi stanja? Kakšne cilje ste si postavili? Kako ste sestavili ekipo? Kako je potekalo sodelovanje z zaposlenimi? Kakšni so prihodnji cilji?

Pričakujemo dobro udeležbo in bogato razpravo.

Vljudno vabljeni!

Predsednik
Franc Preložnik, s.r.

Gradivo iz zadnjega srečanja

Srečanje Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje Roman

Predstavitev SPS (Zlatorog Celje 5.3.2018)

Klub Podj. Zlatorog-Razpisi-Naslov-5.3.2018

SKM_C454e18030610540

VABILO

V zvezi s pospešenim gospodarskim razvojem v zadnjih letih so podjetja intenzivirala pripravo raziskovalno razvojnih programov, namenjenih razvoju novih oziroma izboljšanih tehnologij in proizvodov ter investicijskih programov za njihovo realizacijo. Na tem področju obstajajo široke možnosti za sofinanciranje teh programov na osnovi številnih razpisov različnih institucij. Pri tem se nakazujejo tudi možnosti kombiniranega financiranja projektov na osnovi EU in slovenskih razpisov oziroma virov financiranja. Naša podjetja navedene priložnosti ne izkoriščajo v zadostni meri, ključna razloga pa sta premajhna informiranost podjetij o različnih razpisih ter razmeroma zapleteni postopki in zahtevna razpisna dokumentacija.

Z namenom boljše informiranosti podjetij na tem področju in boljšega izkoriščanja priložnosti za sofinanciranje projektov naših podjetij vas vljudno vabimo, da se udeležite klubskega srečanja na temo

MOŽNOSTI SOFINANCIRANJA RAZVOJNO – RAZISKOVALNIH IN INVESTICIJSKIH PROJEKTOV PODJETIJ NA OSNOVI EU IN SLOVENSKIH RAZPISOV

v ponedeljek, 5. marca 2018 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., v Bukovžlaku.

 

Naši sogovorniki bodo mag. Urban KRAJCAR, generalni direktor Direktorata za znanost Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Jernej TOVŠAK, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), mag. Karin ŽVOKELJ JAZBINŠEK, vodja službe za razvojna sredstva pri MGRT, mag. Maja TOMANIČ VIDOVIČ, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada in mag. Sibil SVILAN, predsednik uprave SID – Slovenske in razvojne banke d.d.. Klubsko srečanje bo povezoval član našega kluba mag. Tone SAGADIN, direktor Zavoda C-TCS, Slovenskega orodjarskega grozda.

Podrobnosti razprave so na voljo v dokumentu: (KLIK)

Predlagamo, da se vključite v razpravo z vprašanji gostom omizja in s svojimi predlogi za izboljšave na navedenih področjih.

Ob zaključku srečanja bomo predstavili primer uspešnega projekta v okviru EU programa OBZORJE 2020 – Projekt »HORSE«, ki je namenjen širjenju robotskih tehnologij v mala in srednja podjetja.
Mag. Tone SAGADIN bo predstavil projekt »HORSE« in Kompetenčni center »ROBOFLEX«, ki ga razvijajo v okviru tega projekta, mag. Matjaž PRELOŽNIK, ETRA d.o.o. pa Demonstracijski center s kolaborativnim robotom KUKA LBR iiwa.

Vljudno vabljeni!

SLOVENSKO-NEMŠKI POSLOVNI VEČER
Deutsch-Slowenischer Wirtschaftsabend
 
CELJE INTERNATIONAL in Slovensko-nemška gospodarska zbornica vas vljudno vabita na SLOVENSKO – NEMŠKI POSLOVNI VEČER.
 
V torek, 21. novembra 2017, ob 18.30 uri, v Pokrajinskem muzeju Celje, Trg celjskih knezov 8 (zraven Mestne občine Celje), Celje.


 • Kakšne so izkušnje poslovanja slovenskih podjetij v Nemčiji?
 • Kako začeti poslovati na nemškem trgu?
 • Poslovne priložnosti v Nemčiji?
 • Priložnosti za nemška podjetja v Sloveniji?
 • Kratka predstavitev nemškega trga in poslovne kulture.
 • Skupne poslovne priložnosti in vlaganja nemških in slovenskih podjetij.

O teh vprašanjih in zanimivih poslovnih izzivih bodo spregovorili gostje:

 • Gertrud Rantzen,
  predsednica Slovensko-nemške gospodarske zbornice
 • mag. Miran Breznik,
  certificiran izvozni svetovalec za avstrijski in nemški trg
 • mag. Stanko Stepišnik,
  lastnik Emo Orodjarne
 • Matjaž Omladič,
  direktor Novem car interior design
 • Jani Jurkošek,
  glavni direktor Štore Steel

Po pogovoru in izmenjavi mnenj sledi druženje ob pokušini tipičnih nemških jedi.

Udeležba je brezplačna. Pogovor bo potekal v slovenskem jeziku.

Zaradi organizacijskih razlogov prosimo, da udeležbo potrdite do 16. novembra 2017, po elektronski pošti razvojna.agencija@rasr.si ali po telefonu 03 589 40 82.

 

Primož Kristan
Operativni vodja Celje International
Miloš Rovšnik
Pooblaščenec župana MOC za gospodarstvo

Vabilo – 91. redna seja foruma

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 91. redne seje foruma Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje

v torek, 14. novembra 2017 s pričetkom ob 18. uri

v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o. v Bukovžlaku pri Celju

 

 

Predlagamo naslednji dnevni red:

 1. Ocena poslovanja kluba v obdobju januar-oktober 2017 in pregled (ne)plačanih članarin (generalni sekretar)
 2. Ocena jubilejnega dogodka – 25. letnice delovanja Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje (predsednik kluba in Matjaž Pen)
 3. Predlog strokovnih klubskih srečanj do seje plenuma v marcu 2018 (predsednica programskega odbora)
 4. Aktivnosti v zvezi z vključevanjem novih mlajših podjetnikov/podjetnic v klub (predsednik kluba)
 5. Informacija o sodelovanju Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje v projektu „Celje International” (generalni sekretar)
 6. Vprašanja in pobude

 

Medtem ko bo pisna informacija podana le k prvi točki dnevnega reda, bodo poročevalci k drugim točkam posredovali ustne informacije na sami seji.

Vljudno vas prosimo, da se seje foruma udeležite polnoštevilno in pravočasno. Če kdo izmed vas ne bo mogel priti, pričakujemo, da nas boste o svoji odsotnosti pravočasno obvestili. Želimo, da so seje foruma, ki jih skličemo samo tri do štirikrat na leto, sklepčne. Prosimo za razumevanje.

Lepo vas pozdravljamo.

Predsednik: Franc Preložnik, s.r

« Older posts Newer posts »

© 2018 Klub Zlatorog Celje

Theme by Anders NorenUp ↑