MESTO CELJE
CELJSKI GRAD
ŠMARTINSKO JEZERO
FONTANA CELJE - LAŠKO
NARODNI DOM
CELJSKI GRAD - PRIREDITVE
CELJSKA KOČA
MESTNI GOZD
NOČNI POGLED NA CELJSKI GRAD IN MESTO CELJE
VODNA ATRAKCIJA PRED CELJSKIM DOMOM
MESTO POD MESTOM

Page 2 of 7

V A B I L O
 

Danes smo v poslovnem svetu priča številnim procesom organizacijsko statusnega, lastninskega in premoženjskega preoblikovanja poslovnih subjektov, kar bi lahko poimenovali s finančnim prestrukturiranjem. Gre za širok pojem in zavzema tako delitve podjetij kot tudi združitve in prevzeme, stečajne postopke, poravnave in ukinitve ter reorganizacijo strukture pasive premoženjske bilance podjetja. Finančno prestrukturiranje, ki zadeva finančno in investicijsko odločanje v podjetju, lahko opredelimo kot spremembo strukture pasive BS podjetja in/ali spremembo finančnih naložb v aktivi BS. Vrednost podjetja je potrebno maksimirati z obstoječimi naložbami, maksimira pa se jo tudi z dobrim upravljanjem podjetja. Zakaj se podjetja odločajo za različne oblike finančnega prestrukturiranja in kako to vpliva na delovanje podjetja in na premoženje lastnikov, je eno izmed ključnih vprašanj, ki ga želimo izpostaviti in obravnavati tudi v našem klubu. V tem kontekstu so še posebej aktualne in za nas podjetnike in menedžerje zanimive naslednje vsebine:

 • Prodaja deleža družbi in pridobitev lastnega deleža
 • Zmanjšanje osnovnega kapitala
 • Dividende in dividendam podobni dohodki
 • Prodaja deležev družbe tretjim osebam
 • Darovanje deležev v d.o.o. družinskim članom (vidik darovalca in prejemnika, davčni vidik nasledstva)
 • Dedovanje deležev d.o.o.
 • Prenehanje družbe
 • Vstop zaposlenih v družbeništvo d.o.o.

Te in podobne vsebine finančnega prestrukturiranja bomo obravnavali na naslednjem strokovnem klubskem srečanju na temo

PRODAJA KAPITALA IN MOŽNA IZPLAČILA DRUŽB TER IZKUŠNJE PREKMURSKE DRUŽBE ROTO
v četrtek, 31. januarja 2019 ob 18.uri, v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

Naša gosta bosta mag. Dejan PETKOVIČ, davčni svetovalec ZDSS, ABECEDA Svetovanje d.o.o., PE Maribor in Irena PAVLINJEK, podjetnica, ROTO GROUP d.o.o., Černelavci.

Najprej bo mag. Dejan Petkovič razložil zgoraj navedene aktualne vsebine in predstavil različne vidike prodaje kapitala in možnih izplačil iz družb, ki zanimajo domala vsakega podjetnika.

V nadaljevanju bo podjetnica Irena Pavlinjek predstavila poslovni sistem ROTO, njegovo finančno prestrukturiranje in vodenje podjetja ter v tem okviru še njihovo družinsko ustavo.
Njeno gostovanje v našem klubu bomo izkoristili še za vprašanja v zvezi z orisom položaja podjetništva v Prekmurju, razvojnimi spodbudami in problemom odhajanja delovne sile v Avstrijo.

Srečanje bo moderiral Branko KUKEC, direktor družbe ELEKTROSIGNAL elektro tehniško podjetje, d.o.o., Celje.

Na začetku srečanja bosta Andreja CEPUŠ in Tanja TAMŠE predstavili iniciativo  “Zavod 2030 in World of Synergy – inovativna mednarodna konferenca o voditeljstvu v marcu 2019 v Podčetrtku”.

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni

Predsednik:
Franc Preložnik, s.r.

»Zadovoljno, srečno, zdravo«
so oguljene besede, a vendar njih
bistvo pravo globje v srca se nam
usede

Vstopili smo v novo leto polni upanj in pričakovanj, da nam bo prineslo veliko uspehov in zmagoslavja, v krogu prijateljev pa mnogo priznanja, ljubezenske sreče in vseh vrst blagostanja. Da si te želje izmenjamo tudi v čim večjem številu med nami člani kluba, vas vljudno vabimo na

PONOVOLETNO SREČANJE

v petek, 25. januarja 2019, s pričetkom ob 18. uri v restavraciji ETRA v Bukovžlaku.

Poleg odlične kulinarike in dobre kapljice bo poskrbljeno za dobro razpoloženje in glasbo. Igral in pel nam bo ansambel MLADIKA iz Dramelj.

S seboj pripeljite tudi svojo življenjsko sopotnico (sopotnika). Pričakujemo lepo udeležbo.

Udeleženci večera bomo prispevali po 20 € na osebo. Lepo vas prosimo, da nam potrdite svojo udeležbo kar po elektronski pošti. Hvala.

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni.

Predsednik kluba
Franc Preložnik, s.r.

V A B I L O

English version

Carinske vojne, ki so se pričele med dvema velesilama ZDA in Kitajsko, naj le ne bi prerasle v trgovinske vojne, saj bi to lahko bilo usodno za globalno gospodarstvo. Največja nevarnost carinske vojne torej niso zaostrovanje in povračilni ukrepi, ampak nevarnost, da se carinska vojna spremeni v trgovinsko, v kateri bi vpletene države lahko uporabile široko paleto veliko slabših ukrepov. Ko gre svet proti ameriškim carinam, ni vse tako, kot je na prvi pogled videti. Carine, ki jih uvajajo ZDA proti svojim trgovinskim partnericam, so le del širšega problema želenih in neželenih zaščitnih ukrepov, ki vsi vplivajo na mednarodne trgovinske procese. Vsaj na zunaj se zdi, da so carine, ki jih uvajajo ZDA proti drugim, velika ovira mednarodne trgovine. A v njej imajo iznajdljive države na razpolago vrsto ukrepov, s katerimi lahko dajo prednost domačim podjetjem. Pri tem je prav Kitajska tista, ki v mednarodni trgovini na svoj način ustvarja konkurenčno prednost. Med možnimi ukrepi zaščite domačega trga so carine najbolj opazen ukrep. Praviloma se z njimi zmanjša razlika med domačimi in tujimi izdelki. Pogosto so carine tudi posledica pomanjkanja deviznih rezerv. Podpora carinam so lahko še kvote. Z njimi država bodisi delno sprosti bodisi fizično omeji izvoz. Možnih kombinacij in načinov omejitev s kvotami je veliko, pa tudi ciljev, zaradi katerih države kvote uvajajo. Države lahko  določijo, da se določena količina izdelkov uvozi z nižjimi carinami ali pa celo brez carin. Drugi primer pa je, ko države količinsko omejijo uvoz posameznih izdelkov. Tudi EU je poskušala v preteklosti s kvotami uravnotežiti ponudbo in povpraševanje na trgu posameznih izdelkov (proizvodnja in uvoz sladkorja).

Podali smo lenekaj iztočnic v zvezi s še vedno zelo aktualno in dokaj perečo problematiko vsvetovni ekonomiji, katere sestavni del so seveda tudi naša podjetja kot pomembniizvozniki in uvozniki. Tako vas vljudno vabimo, da se udeležite prvegaklubskega srečanja v novem letu na temo

CARINSKE (TRGOVINSKE?) VOJNE INNJIHOV VPLIV NA NAŠE GOSPODARSTVO 

v četrtek, 17. januarja 2019, ob18.uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

V omizju tegaklubskega srečanja bodo sodelovali s področja diplomacije Don BAKER, gospodarski svetovalec, Ameriško veleposlaništvo, Kehua YUAN, gospodarski in trgovskisvetovalec, Kitajsko veleposlaništvo in DrHAUER, vodja gospodarskega oddelka, Nemško veleposlaništvo, s področjagospodarstva Darko HRASTNIK,predsednik uprave, UNIOR Zreče, in s področja akademske sfere prof. ddr. Timotej JAGRIČ. Srečanje, kibo potekalo v angleškem jeziku – zaprevod bo poskrbljeno – bo  povezoval Iztok SENIČAR, član našega kluba, kibo gostom v uvodu zastavil nekaj vprašanj:

 • Kratek kronološki oris dosedanjih carinskih vojn in kaj smo se iz tega naučili.
 • Kaj so želele ZDA doseči z uvedbo carin na kitajske izdelke in blago in/ali ni morda šlo samo za proračunsko izenačenje med državama?
 • Ali je uvedba carin imela močan vpliv na padec izvoza in posledično na domačo proizvodnjo na Kitajskem?
 • Kako je to doživljala Nemčija kot pomembna partnerica obeh držav? Kakšne težave so se pojavile v trgovanju med vsemi tremi s strani Nemčije in kako je to Nemčija sprejela kot del EU in tudi kakšne posledice je bilo čutiti v EU?
 • Kakšen vpliv so te carinske vojne imele/imajo za naše gospodarstvo, konkretno za podjetja v naši regiji?
 • Kaj lahko pričakujemo v letu 2019, zaostrovanje carinskih vojn in celo njihovo preraščanje v trgovinske vojne?

 

Na začetku srečanja bosta Andreja CEPUŠ in Tanja TAMŠE predstavili iniciativo  “Zavod 2030 in World of Synergy – inovativna mednarodna konferenca o voditeljstvu v marcu 2019 v Podčetrtku”.

Lepo pozdravljeni!

                                                                                                            Predsednik

                                                                                                          Franc Preložnik

V A B I L O

Družinska podjetja so nekaj posebnega, ker gre za preplet podjetniških, lastniških in družinskih odnosov in vlog. Družinska podjetja so s trajnostnega vidika in z vidika družbene odgovornosti zgled nedružinskim podjetjem, saj izkazujejo visoko stopnjo družbene odgovornosti, ustvarjajo in ohranjajo kakovostna delovna mesta izven gospodarskih središč in kakovostno skrbijo za družini in zaposlenim prijazno podjetje. V aktualnem času se veliko podjetnikov, ki so začeli podjetniško pot po osamosvojitvi Slovenije, ukvarja z vprašanjem prenosa podjetja na naslednjo generacijo, ob tem pa se pojavlja precej pomislekov in zadržkov. 

Pomisleke, zadržke, primere dobre in slabe prakse bomo predstavili na našem letošnjem zadnjem strokovnem klubskem srečanju na temo

PRENOS DRUŽINSKIH PODJETIJ NA DRUGO GENERACIJO

v SREDO, 12. decembra 2018 ob 18.uri, v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

Program:

 1. Uvod in predstavitev – mag. Primož FEGUŠ, odvetnik
 2. Posebnosti družinskih podjetij – mag. Tina KOCIPER, Fakulteta za turistične študije Turistica
 3. Davčni vidiki – Meta MEŽNAR, Deloitte
 4. Prenos podjetja na naslednjo generacijo – mag. Primož FEGUŠ, odvetnik
 5. Razprava

Srečanje bo še posebej zanimivo in koristno za:

 • lastnike podjetij, ki želite prenesti svoje podjetje na novo generacijo,
 • predstavnike nove generacije, ki želite nadaljevati s poslovanjem družinskega podjetja,
 • direktorje in vodilne delavce, ki vodite družinsko podjetje.

Vljudno vas prosimo, da pripravite svoja vprašanja.

Lepo pozdravljeni!

 

                                                                                                            Predsednik

                                                                                                          Franc Preložnik, s.r.

Slovensko-ruski poslovni večer

SLOVENSKO – RUSKI POSLOVNI VEČER
Словенско – российский деловой вечер
 
CELJE INTERNATIONAL vas v sodelovanju s SLOVENSKO – RUSKIM POSLOVNIM KLUBOM vljudno vabi na SLOVENSKO – RUSKI POSLOVNI VEČER.
 

V sredo, 21. novembra 2018, ob 18:00 uri, v Pokrajinskem muzeju, Trg Celjskih knezov 8, Celje.

 • Kakšne so izkušnje poslovanja slovenskih podjetij v Rusiji?
 • Kako začeti poslovati na ruskem trgu?
 • Poslovne priložnosti v Rusiji?
 • Priložnosti za ruska podjetja v Sloveniji?
 • Kratka predstavitev ruskega trga in poslovne kulture.
 • Skupne poslovne priložnosti in vlaganja ruskih in slovenskih podjetij.

O teh vprašanjih in zanimivih poslovnih izzivih bodo spregovorili gostje:

 • Doku Zavgajev,
  veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji
 • Janez Škrabec,
  direktor družbe Riko in predsednik Slovensko-ruskega poslovnega sveta
 • Aleš Cantarutti,
  državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo RS
 • Saša Geržina,
  predsednik društva Slovenija Rusija
 • Hugo Bosio,
  direktor družbe Bosio

Po pogovoru in izmenjavi mnenj sledi druženje ob pokušini tipičnih ruskih jedi.

Udeležba je brezplačna. Pogovor bo potekal v slovenskem jeziku.

Zaradi organizacijskih razlogov prosimo, da udeležbo potrdite do 15. novembra 2018, po elektronski pošti tjasa.cepus@celje-international.com.

Dodatne informacije: 041 383 651.

Primož Kristan
Operativni vodja Celje International
Miloš Rovšnik
Pooblaščenec župana MOC za gospodarstvo

Vodo potrebujemo za življenje,

vino za radost življenja. 

Ljudski rek

 

Vljudno vas vabimo na

TRADICIONALNO MARTINOVANJE

v petek, 9. novembra 2018, v vinski kleti MEUM in nato ob 19. uri na kmečkem turizmu GAČNIKOV HRAM, Klokočovnik, Loče.

 

Najprej se bomo zbrali ob 18. uri v vinski kleti Meum (pri Juriju Brumcu), kjer se bomo seznanili s predelavo vin in degustirali različne vrste vin (5-7).

Ob 19. uri bomo nadaljevali druženje v Gačnikovem hramu (pri Anici Levart), nedaleč od vinske kleti MEUM (ca 400 m).

Na spletni strani kluba smo objavili zemljevid in označili pot, kako priti na obe lokaciji.

Poleg novega vina nas bodo na kmečkem turizmu razvajali še z odlično kulinariko. Na mizi seveda ne bo manjkala martinova raca v moštovi omaki z mlinci, dušenim rdečim zeljem in pečenim kostanjem. Poskrbljeno bo tudi za dobro razpoloženje, glasbo in humor, kar naj ostane do srečanja kot majhno presenečenje. S seboj pripeljite tudi svojo življenjsko sopotnico (sopotnika). Pričakujemo lepo udeležbo.

Udeleženci večera bomo prispevali po 20 € na osebo.

Lepo vas prosimo, da nam potrdite svojo udeležbo, kar po elektronski pošti. Hvala.

Navodila za pot

Vljudno vabljeni!

Predsednik: Franc Preložnik, s.r

V A B I L O

Z novo oblastno mestno strukturo, ki jo bo Celje izvolilo na lokalnih volitvah, se bodo postavljala tudi vprašanja, kakšno bo Celje jutri. To posebej zanima gospodarstvo, saj nekatere občine vse bolj postajajo soustvarjalec inovativnega in visokotehnološkega razvoja z ugodnimi prostorskimi ponudbami potencialnim investitorjem v poslovnih conah.

Zato smo na naše strokovno srečanje

RAZGOVOR S KANDIDATI ZA ŽUPANA MO CELJE ZA PRIHODNJE MANDATNO OBDOBJE,

ki bo v torek, 6. novembra 2018, ob 18. uri v dvorani ETRA, Bukovžlak

povabili kandidatko in kandidate za prvo ime knežjega mesta.

Za županjo oziroma župana kandidirajo:

 • Sandi SENDELBAH, podsekretar v Službi za notranjo revizijo na Mestni občini Celje, neformalno združenje občanov, Odprto Celje
 • Bojan ŠROT, pravnik, aktualni celjski župan, Celjska županova lista
 • Branko VERDEV, podjetnik, celjski mestni svetnik, stranka SD
 • Matevž VUGA, vodja logistike v podjetju Šumer, Stranka modernega centra
 • Marko ZIDANŠEK, direktor družbe Simbio, celjski mestni svetnik, stranka SLS
 • Matjaž ŽELEZNIK, podjetnik, glasbeni pedagog in zborovodja, stranka SDS
 • Mateja ŽVIŽEJ, knjižničarka, amaterska igralka/režiserka, Levica

Razgovor z njimi bo vodil Jože VOLFAND.

Zanimajo nas predvsem njihovi programi in konkretni projekti, ki jih bodo želeli uresničiti v štiriletnem mandatu. Hkrati pa, kje je zdaj Celje v slovenskem in evropskem prostoru kot nekdaj močno gospodarsko središče in ali je ustvarjalni del sodobnih tehnoloških procesov in trajnostnega razvoja.

Vljudno vas prosimo, da pripravite svoja vprašanja.

Vljudno vabljeni!

 

                                                                                                            Predsednik

                                                                                                          Franc PRELOŽNIK, s.r.

ZA UČINKOVITO IN USPEŠNO ČRPANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV

V A B I L O

Nepovratna sredstva v zadnjem času vzbujajo zelo veliko zanimanja v podjetniškem sektorju. Verjamemo, da ne obstaja podjetnik/ca, ki ne bi nikoli pomislil/a na možnost črpanja nepovratnih sredstev. Samo imeti dobro idejo še ni dovolj. Za uspešno prijavo ideje/projekta je zelo pomembna predpriprava za prijavo na razpis in nato še sama prijava. Glede na to, da je priprava potrebne dokumentacije nemalokrat obsežna, proces pa dolgotrajen, se je smotrno načrtno in predvsem dovolj zgodaj pripraviti na prijavo na razpis.

To je le nekaj osnovnih iztočnic za naše naslednje strokovno klubsko srečanje – delavnico na temo

ZA UČINKOVITO IN USPEŠNO ČRPANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV

v četrtek, 25. oktobra 2018 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

 

Program:

 1. Uvod in predstavitev- dr. Matjaž Knez
 2. Pridobitev nepovratnih sredstev na državnem nivoju – dr. Mateja Forte
 3. Razpisi na RRI projekte pri MGRT – dr. Rebeka Kovačič Lukman
 4. Smernice za SME razpise – dr. Tanja Tajnik
 5. Diskusija

Delavnica je namenjena:

 • odgovornim za projekte v javnih in zasebnih organizacijah, ki želijo prijaviti projekte na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev;
 • raziskovalcem, ki pripravljajo znanstveno-raziskovalne projekte;
 • vodilnim delavcem, vodjem projektov ter projektnim in razvojnim managerjem;

Sledila bo razprava, za kar vas vljudno prosimo, da pripravite svoja vprašanja.

Vljudno vabljeni!

 

                                                                                                            Predsednik

                                                                                                          Franc PRELOŽNIK, s.r.

« Older posts Newer posts »

© 2019 Klub Zlatorog Celje

Theme by Anders NorenUp ↑