V A B I L O

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju PRSPO) predstavlja najvišjo državno nagrado za dosežke na področju kakovosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Podeljuje se na podlagi merila in metodologije, ki je vzpostavljena po vzoru evropske nagrade za odličnost iz Bruslja, enako kot v ostalih državah Evropske unije.

Vladni program priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost se skladno z zakonom izvaja od leta 1998 in spodbuja podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, javnim inštitucijam pa nudi orodje za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izvrstne ravni delovanja, ki izpolnjujejo ali presegajo pričakovanja vseh njihovih deležnikov. Vse organizacije si prizadevajo biti uspešne, nekaterim spodleti, nekatere dosežejo obdobja uspeha, a na koncu izginejo z obzorja, nekaj pa jih doseže trajen uspeh ter uživajo zasluženo spoštovanje in občudovanje.

Letošnji nagrajenec in prejemnik priznanja in nagrade PRSPO je podjetje ADRIA MOBIL d.o.o., Novo mesto, ki je danes eden največjih proizvajalcev vozil za prosti čas v Evropi. Letno proizvede in proda preko 13.000 počitniških prikolic, vanov  in avtodomov ter ustvarja letni promet v višini preko 350 milijonov evrov. Družba Adria Mobil distribuira in proda  99-odstotkov svoje celotne proizvodnje na trgih Evrope, Azije in Avstralije. Adria Mobil je danes pojem odlično organiziranega in vodenega podjetja, čigar proizvodnja posluje po načelu vrhunske proizvodne prakse ter v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti. Podjetje je trajnostno naravnano in družbeno odgovorno. Adria Mobil je danes pojem timskega dela, znanja, inovativnosti ter zadovoljstva strank in zavzetih zaposlenih. Družba in njeni zaposleni so zavezani k viziji podjetja, ki govori o dolgoročni rasti in razvoju podjetja s ciljem biti eden vodilnih globalnih proizvajalcev izdelkov in ponudnikov storitev za  prosti čas. Organizacija že več let dosega odlične rezultate poslovanja in predstavlja pomembnega igralca v svoji panogi. Poslovno odličnost krepi z odličnim sodelovanjem s kupci in družbenim okoljem, kar je zagotovilo za nadaljnje učinkovito izkoriščanje priložnosti v okolju, agilno odzivanje in trajnostni razvoj.

V vodstvu kluba smo se odločili, da pred letnimi dopusti namenimo pozornost poslovni odličnosti, tej ves čas zelo aktualni temi. Vljudno vas vabimo, da se udeležite klubskega strokovnega srečanja

V DRUŽBI ODLIČNIH – ZAKAJ JE PODJETJE ADRIA MOBIL PREJEMNIK NAGRADE PRSPO 2016

v četrtek, 1. junija 2017, ob 18. uri v sejni sobi družbe Etra d.o.o., Bukovžlak.

V omizje smo povabili Sonjo GOLE, generalno direktorico podjetja ADRIA Mobil d.o.o., Novo mesto, mag. Dominiko ROZONIČNIK, sekretarko, MIRS in Matejo VALENCI, vodjo sektorja za meroslovje in poslovno odličnost, MIRS. Srečanje bo moderirala mag. Karmen GORIŠEK, vodilna specialistka za strateški HRM in razsodnica v postopku PRSPO.

Po krajši uvodni predstavitvi projekta PRSPO bomo pretežni del srečanja namenili uspešni dolenjski menedžerki, ki nam bo predstavila podjetje, ki ga vodi že vrsto let na poti k poslovni odličnosti. Dovolj časa pa bomo seveda namenili tudi razpravi, zato vas vabimo, da pripravite vprašanja in da aktivno sodelujete na srečanju.

Na klubsko srečanje vabimo tudi direktorje večjih podjetij v širši Celjski regiji.

Lepo vas pozdravljamo!

Predsednik

Franc Preložnik, s.r.