MESTO CELJE
CELJSKI GRAD
ŠMARTINSKO JEZERO
FONTANA CELJE - LAŠKO
NARODNI DOM
CELJSKI GRAD - PRIREDITVE
CELJSKA KOČA
MESTNI GOZD
NOČNI POGLED NA CELJSKI GRAD IN MESTO CELJE
VODNA ATRAKCIJA PRED CELJSKIM DOMOM
MESTO POD MESTOM

Mesec: januar 2019

Članom foruma in
namestniku predsednika kluba


Vljudno vas vabimo, da se udeležite 93. redne seje foruma Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje

v sredo, 6. februarja 2019 s pričetkom ob 18. uri

v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o. v Bukovžlaku pri Celju

 

Predlagamo naslednji dnevni red:

 1. Pregled zabeležke 91. redne seje foruma Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje
 2. Ocena poslovanja kluba v obdobju januar-december 2018 in pregled (ne)plačanih članarin (generalni sekretar)
 3. Predlog strokovnih klubskih srečanj do seje plenuma v aprilu 2019 (predsednica programskega odbora)
 4. Predlog dopolnitve Statuta Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje (generalni sekretar in odvetnik mag. Primož Feguš)
 5. Informacija o sodelovanju Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje pri organizaciji Konference WoS „World of Synergy 2019” v marcu 2019 v Olimju  
 6. Vprašanja in pobude

 

92. seja Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje je bila korespondenčna seja in je imela eno samo točko dnevnega reda „Obravnava in potrditev gradiva za sejo plenuma” 30. maja 2018. Forum je to gradivo v celoti potrdil.

K 1. točki dnevnega reda prilagamo zabeležko 91. redne seje foruma, k 5. točki dnevnega reda pa program konference. K drugim točkam dnevnega reda bo podana pisna informacija na sami seji.

Vljudno vas prosimo, da se seje foruma udeležite polnoštevilno in pravočasno. Če kdo izmed vas ne bo mogel priti, pričakujemo, da nas boste o svoji odsotnosti pravočasno obvestili. Želimo, da so seje foruma, ki jih skličemo poredko, sklepčne. Prosimo za razumevanje.

 

Lepo vas pozdravljamo.

Predsednik: Franc Preložnik, s.r

Dodatno vabljeni:
Predsednik NS
Predsednik ČR
Andreja Cepuš (k 5. točki dnevnega reda)

Priponke:
Zl-zab91
VABILO_KPZC_junior
WOS2019_2pager_SLO

V A B I L O
 

Danes smo v poslovnem svetu priča številnim procesom organizacijsko statusnega, lastninskega in premoženjskega preoblikovanja poslovnih subjektov, kar bi lahko poimenovali s finančnim prestrukturiranjem. Gre za širok pojem in zavzema tako delitve podjetij kot tudi združitve in prevzeme, stečajne postopke, poravnave in ukinitve ter reorganizacijo strukture pasive premoženjske bilance podjetja. Finančno prestrukturiranje, ki zadeva finančno in investicijsko odločanje v podjetju, lahko opredelimo kot spremembo strukture pasive BS podjetja in/ali spremembo finančnih naložb v aktivi BS. Vrednost podjetja je potrebno maksimirati z obstoječimi naložbami, maksimira pa se jo tudi z dobrim upravljanjem podjetja. Zakaj se podjetja odločajo za različne oblike finančnega prestrukturiranja in kako to vpliva na delovanje podjetja in na premoženje lastnikov, je eno izmed ključnih vprašanj, ki ga želimo izpostaviti in obravnavati tudi v našem klubu. V tem kontekstu so še posebej aktualne in za nas podjetnike in menedžerje zanimive naslednje vsebine:

 • Prodaja deleža družbi in pridobitev lastnega deleža
 • Zmanjšanje osnovnega kapitala
 • Dividende in dividendam podobni dohodki
 • Prodaja deležev družbe tretjim osebam
 • Darovanje deležev v d.o.o. družinskim članom (vidik darovalca in prejemnika, davčni vidik nasledstva)
 • Dedovanje deležev d.o.o.
 • Prenehanje družbe
 • Vstop zaposlenih v družbeništvo d.o.o.

Te in podobne vsebine finančnega prestrukturiranja bomo obravnavali na naslednjem strokovnem klubskem srečanju na temo

PRODAJA KAPITALA IN MOŽNA IZPLAČILA DRUŽB TER IZKUŠNJE PREKMURSKE DRUŽBE ROTO
v četrtek, 31. januarja 2019 ob 18.uri, v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

Naša gosta bosta mag. Dejan PETKOVIČ, davčni svetovalec ZDSS, ABECEDA Svetovanje d.o.o., PE Maribor in Irena PAVLINJEK, podjetnica, ROTO GROUP d.o.o., Černelavci.

Najprej bo mag. Dejan Petkovič razložil zgoraj navedene aktualne vsebine in predstavil različne vidike prodaje kapitala in možnih izplačil iz družb, ki zanimajo domala vsakega podjetnika.

V nadaljevanju bo podjetnica Irena Pavlinjek predstavila poslovni sistem ROTO, njegovo finančno prestrukturiranje in vodenje podjetja ter v tem okviru še njihovo družinsko ustavo.
Njeno gostovanje v našem klubu bomo izkoristili še za vprašanja v zvezi z orisom položaja podjetništva v Prekmurju, razvojnimi spodbudami in problemom odhajanja delovne sile v Avstrijo.

Srečanje bo moderiral Branko KUKEC, direktor družbe ELEKTROSIGNAL elektro tehniško podjetje, d.o.o., Celje.

Na začetku srečanja bosta Andreja CEPUŠ in Tanja TAMŠE predstavili iniciativo  “Zavod 2030 in World of Synergy – inovativna mednarodna konferenca o voditeljstvu v marcu 2019 v Podčetrtku”.

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni

Predsednik:
Franc Preložnik, s.r.

»Zadovoljno, srečno, zdravo«
so oguljene besede, a vendar njih
bistvo pravo globje v srca se nam
usede

Vstopili smo v novo leto polni upanj in pričakovanj, da nam bo prineslo veliko uspehov in zmagoslavja, v krogu prijateljev pa mnogo priznanja, ljubezenske sreče in vseh vrst blagostanja. Da si te želje izmenjamo tudi v čim večjem številu med nami člani kluba, vas vljudno vabimo na

PONOVOLETNO SREČANJE

v petek, 25. januarja 2019, s pričetkom ob 18. uri v restavraciji ETRA v Bukovžlaku.

Poleg odlične kulinarike in dobre kapljice bo poskrbljeno za dobro razpoloženje in glasbo. Igral in pel nam bo ansambel MLADIKA iz Dramelj.

S seboj pripeljite tudi svojo življenjsko sopotnico (sopotnika). Pričakujemo lepo udeležbo.

Udeleženci večera bomo prispevali po 20 € na osebo. Lepo vas prosimo, da nam potrdite svojo udeležbo kar po elektronski pošti. Hvala.

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni.

Predsednik kluba
Franc Preložnik, s.r.

V A B I L O

English version

Carinske vojne, ki so se pričele med dvema velesilama ZDA in Kitajsko, naj le ne bi prerasle v trgovinske vojne, saj bi to lahko bilo usodno za globalno gospodarstvo. Največja nevarnost carinske vojne torej niso zaostrovanje in povračilni ukrepi, ampak nevarnost, da se carinska vojna spremeni v trgovinsko, v kateri bi vpletene države lahko uporabile široko paleto veliko slabših ukrepov. Ko gre svet proti ameriškim carinam, ni vse tako, kot je na prvi pogled videti. Carine, ki jih uvajajo ZDA proti svojim trgovinskim partnericam, so le del širšega problema želenih in neželenih zaščitnih ukrepov, ki vsi vplivajo na mednarodne trgovinske procese. Vsaj na zunaj se zdi, da so carine, ki jih uvajajo ZDA proti drugim, velika ovira mednarodne trgovine. A v njej imajo iznajdljive države na razpolago vrsto ukrepov, s katerimi lahko dajo prednost domačim podjetjem. Pri tem je prav Kitajska tista, ki v mednarodni trgovini na svoj način ustvarja konkurenčno prednost. Med možnimi ukrepi zaščite domačega trga so carine najbolj opazen ukrep. Praviloma se z njimi zmanjša razlika med domačimi in tujimi izdelki. Pogosto so carine tudi posledica pomanjkanja deviznih rezerv. Podpora carinam so lahko še kvote. Z njimi država bodisi delno sprosti bodisi fizično omeji izvoz. Možnih kombinacij in načinov omejitev s kvotami je veliko, pa tudi ciljev, zaradi katerih države kvote uvajajo. Države lahko  določijo, da se določena količina izdelkov uvozi z nižjimi carinami ali pa celo brez carin. Drugi primer pa je, ko države količinsko omejijo uvoz posameznih izdelkov. Tudi EU je poskušala v preteklosti s kvotami uravnotežiti ponudbo in povpraševanje na trgu posameznih izdelkov (proizvodnja in uvoz sladkorja).

Podali smo lenekaj iztočnic v zvezi s še vedno zelo aktualno in dokaj perečo problematiko vsvetovni ekonomiji, katere sestavni del so seveda tudi naša podjetja kot pomembniizvozniki in uvozniki. Tako vas vljudno vabimo, da se udeležite prvegaklubskega srečanja v novem letu na temo

CARINSKE (TRGOVINSKE?) VOJNE INNJIHOV VPLIV NA NAŠE GOSPODARSTVO 

v četrtek, 17. januarja 2019, ob18.uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

V omizju tegaklubskega srečanja bodo sodelovali s področja diplomacije Don BAKER, gospodarski svetovalec, Ameriško veleposlaništvo, Kehua YUAN, gospodarski in trgovskisvetovalec, Kitajsko veleposlaništvo in DrHAUER, vodja gospodarskega oddelka, Nemško veleposlaništvo, s področjagospodarstva Darko HRASTNIK,predsednik uprave, UNIOR Zreče, in s področja akademske sfere prof. ddr. Timotej JAGRIČ. Srečanje, kibo potekalo v angleškem jeziku – zaprevod bo poskrbljeno – bo  povezoval Iztok SENIČAR, član našega kluba, kibo gostom v uvodu zastavil nekaj vprašanj:

 • Kratek kronološki oris dosedanjih carinskih vojn in kaj smo se iz tega naučili.
 • Kaj so želele ZDA doseči z uvedbo carin na kitajske izdelke in blago in/ali ni morda šlo samo za proračunsko izenačenje med državama?
 • Ali je uvedba carin imela močan vpliv na padec izvoza in posledično na domačo proizvodnjo na Kitajskem?
 • Kako je to doživljala Nemčija kot pomembna partnerica obeh držav? Kakšne težave so se pojavile v trgovanju med vsemi tremi s strani Nemčije in kako je to Nemčija sprejela kot del EU in tudi kakšne posledice je bilo čutiti v EU?
 • Kakšen vpliv so te carinske vojne imele/imajo za naše gospodarstvo, konkretno za podjetja v naši regiji?
 • Kaj lahko pričakujemo v letu 2019, zaostrovanje carinskih vojn in celo njihovo preraščanje v trgovinske vojne?

 

Na začetku srečanja bosta Andreja CEPUŠ in Tanja TAMŠE predstavili iniciativo  “Zavod 2030 in World of Synergy – inovativna mednarodna konferenca o voditeljstvu v marcu 2019 v Podčetrtku”.

Lepo pozdravljeni!

                                                                                                            Predsednik

                                                                                                          Franc Preložnik

© 2020 Klub Zlatorog Celje

Theme by Anders NorenUp ↑