MESTO CELJE
CELJSKI GRAD
ŠMARTINSKO JEZERO
FONTANA CELJE - LAŠKO
NARODNI DOM
CELJSKI GRAD - PRIREDITVE
CELJSKA KOČA
MESTNI GOZD
NOČNI POGLED NA CELJSKI GRAD IN MESTO CELJE
VODNA ATRAKCIJA PRED CELJSKIM DOMOM
MESTO POD MESTOM

Mesec: april 2018

OPOMNIK: Slovensko turški poslovni večer

SLOVENSKO-TURŠKI POSLOVNI VEČER
Sloven Türk iş akşamı
 
CELJE INTERNATIONAL vas v sodelovanju s SLOVENSKO – TURŠKIM POSLOVNIM KLUBOM vljudno vabi na SLOVENSKO – TURŠKI POSLOVNI VEČER.
 
V četrtek, 19. aprila 2018, ob 18:30 uri, v Hotelu Evropa, Krekov trg 3 v Celju.

 • Kakšne so izkušnje poslovanja slovenskih podjetij v Turčiji?
 • Kako začeti poslovati na turškem trgu?
 • Poslovne priložnosti v Turčiji?
 • Priložnosti za turška podjetja v Sloveniji?
 • Kratka predstavitev turškega trga in poslovne kulture.
 • Skupne poslovne priložnosti in vlaganja turških in slovenskih podjetij.

O teh vprašanjih in zanimivih poslovnih izzivih bodo spregovorili gostje:

 • Esen Altug,
  veleposlanica Republike Turčije v Sloveniji
 • Mizyal Karabiber Naracoglu,
  častna konzulka Republike Slovenije v Turčiji in podjetnica
 • Tomaž Benčina,
  predsednik uprave Cinkarne Celje
 • Srečko Pirtovšek,
  predsednik Slovensko – turškega poslovnega kluba (SLOTUR)
 • Primož Pucihar,
  direktor družbe Pucihar – P, d.o.o

Dogodek ima še posebno težo v smislu pričetka gospodarskega sodelovanja med partnerskima mestoma Celje in Gaziantep.

Po pogovoru in izmenjavi mnenj sledi druženje ob pokušini tipičnih turških jedi.

Udeležba je brezplačna. Pogovor bo potekal v slovenskem jeziku.

Zaradi organizacijskih razlogov prosimo, da udeležbo potrdite do 16. novembra 2017, po elektronski pošti razvojna.agencija@rasr.si ali po telefonu 03 589 40 82.

 

Primož Kristan
Operativni vodja Celje International
Miloš Rovšnik
Pooblaščenec župana MOC za gospodarstvo

VABILO

V skladu z 281. členom ZGD-1 je glavna funkcija nadzornega sveta, da nadzoruje vodenje poslov družbe. Nadzorni svet je dolžan izvajati svojo funkcijo nadzora nad poslovanjem družbe v skladu z zakoni in ustanovitvenimi akti družbe, vodenje poslov pa se nanj ne more prenesti. V strateških kapitalskih naložbah je nadzorni svet dolžan spremljati in nadzorovati tudi izvajanje strateških ciljev družb. Ima pooblastilo za imenovanje in razrešitev članov in predsednika uprave po lastni presoji skladno z interesi družbe. Člani nadzornega sveta morajo ravnati s skrbnostjo vestnih in poštenih gospodarstvenikov ter izključno v korist družbe. Pri tem so dolžni upoštevati priporočila dobrih praks in kodeksov, ki so jih družbe sprejele. Člani nadzornega sveta morajo v sklopu njihovega delovanja v nadzornem svetu še posebej skrbno nadzirati, ali poslovodstvo zagotavlja redno izvajanje ukrepov upravljanja likvidnostnih tveganj, kapitalske ustreznosti in druge ukrepe upravljanja tveganj, ki so po pravilih poslovno finančne stroke potrebni in primerni glede na vrsto in obseg poslov, ki jih družba opravlja. Normativna oziroma zakonska ureditev delovanja nadzornih svetov pri nas je dobra, postavlja pa se osnovno vprašanje, ali so pri nas nadzorni sveti vplivni pri ustvarjanju politike in razvojnih usmeritev v družbah.

Povzeli smo le nekaj osnovnih pristojnosti in značilnosti delovanja nadzornih svetov kot iztočnic za naslednje strokovno klubsko srečanje na temo

NADZORNI SVETI – NJIHOVA MOČ IN ODGOVORNOST

v sredo, 25. aprila 2018 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., v Bukovžlaku.

Na to srečanje smo povabili najkompetentnejše sogovornike. Naši gosti bodo Borut JAMNIK, predsednik uprave družbe Modra zavarovalnica, d.d., Ljubljana in predsednik Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS), mag. Irena PRIJOVIĆ, generalna sekretarka ZNS in Gorazd PODBEVŠEK, pravnik, specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje, ZNS.

Klubsko srečanje bo povezoval član našega kluba mag. Marjan FEGUŠ, odvetnik in član Sodnega sveta RS, ki bo gostom v uvodu zastavil naslednja vprašanja:

 • Pri nas je v preteklem obdobju propadlo kar nekaj dobrih podjetij. Kakšna je bila pri tem odgovornost NS?
 • Kakšne so izkušnje (dobre prakse) v primeru enotirnih sistemov? Kje so prednosti pred dvotirnim sistemom?
 • Kaj bi bilo potrebno pri nas storiti, da bi se v velikih poslovnih sistemih vzpostavilo učinkovito korporativno upravljanje? Kakšni so zgledi takega upravljanja?
 • SDH je pomemben upravljavec državnega premoženja. V podjetjih z večinsko državno lastnino ima odločilno vlogo pri imenovanju nadzornikov. A tu prihaja do zapletov, ki vplivajo na poslovanje družb. Kje so vzroki za te zaplete (Petrol, Telekom, Luka Koper, idr.)?
 • Kako vaše združenje sodeluje z drugimi dejavniki, ki so odgovorni za izbor, izobraževanje in imenovanje nadzornikov?
 • Ali poznamo pri nas kakšen primer, kjer so bili za neučinkovito upravljanje družb odškodninsko odgovorni tudi člani NS? Kako je urejeno njihovo zavarovanje za primer odškodninske odgovornosti?

 

Pričakujemo dobro udeležbo in bogato razpravo.

Vljudno vabljeni!

Predsednik
Franc Preložnik, s.r.

© 2018 Klub Zlatorog Celje

Theme by Anders NorenUp ↑