MESTO CELJE
CELJSKI GRAD
ŠMARTINSKO JEZERO
FONTANA CELJE - LAŠKO
NARODNI DOM
CELJSKI GRAD - PRIREDITVE
CELJSKA KOČA
MESTNI GOZD
NOČNI POGLED NA CELJSKI GRAD IN MESTO CELJE
VODNA ATRAKCIJA PRED CELJSKIM DOMOM
MESTO POD MESTOM

Mesec: marec 2018

VABILO

Čeprav je od globalne finančne in gospodarske krize minilo že kar nekaj let in naše gospodarstvo spet dosega dinamično rast, eno najhitrejših v EU, pa morajo vodilni v naših podjetjih dobro držati vajeti v svojih rokah, da jih ne presenetijo spet kakšne krize, oziroma da so nanje pripravljeni. Beseda kriza izhaja iz grške besede krinein in je prvotno pomenila »odločitev, preobrat«. To pomeni, da je podjetje, ki je v krizi, v položaju, v katerem se odloča o tem, ali bo propadlo ali preživelo, oziroma morda celo uspešno poslovalo naprej. Pod pojmom kriza razumemo nenavadni položaj, ki najpogosteje nastopi presenetljivo in ki po eni strani dolgotrajno moti, oziroma celo ogroža obstoj podjetja, po drugi strani pa ga je treba obvladati v časovni stiski. Kriza v podjetju je najpogostejša rezultanta napačnih odločitev in škodljivih vplivov okolja, ki postopoma zastrupljajo poslovni sistem, rušijo poslovni smoter ter cilje podjetja ter povzročajo njegovo notranjo entropijo. Kriza je dinamičen proces, ki ga povzroči sprožilni dogodek in kaže na nepravilno delovanje organizacije ter neustreznost načina vodenja. Če so prvi indici krize že vidni ali pa, če se je podjetje že znašlo v krizi, so potrebni takojšnji ustrezni ukrepi menedžmenta za poslovno in finančno sanacijo podjetja. Pogosto menedžment ne ravno pravočasno in dovolj odločno in sprejeti ukrepi niso učinkoviti. Poznamo kar veliko primerov iz naše poslovne prakse, kjer sanacije niso uspele, podjetja pa so slabo končala. So pa seveda tudi svetli zgledi, kjer so k sanaciji podjetij pristopili menedžerji z veliko ambicijo in odločnostjo, da se spopadejo s takim izzivom. Zagotovo je med njimi tudi podjetje Steklarna Hrastnik d.o.o., ki je s pravilnim pristopom menedžmenta k reševanju krize, v kateri se je znašlo leta 2010, izšlo kot zmagovalec in danes sodi med zelo uspešna slovenska podjetja, ki razmeroma veliko vlaga v raziskave in razvoj, osvaja nove nanomateriale in avtomatizira proizvodne procese, hkrati pa je tudi družbeno odgovorno in družini prijazno podjetje. V vodstvu kluba smo se zato odločili, da na aprilskem strokovnem srečanju predstavimo eno izmed zanimivih zgodb o uspešnem prestrukturiranju podjetja v naši bližini.

Tako vas vljudno vabimo, da se udeležite klubskega srečanja na temo.

STRATEŠKI PREOBRAT V PODJETJU- ODLIČEN ZGLED STEKLARNA HRASTNIK

v četrtek, 5. aprila 2018 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., v Bukovžlaku.

 

Naš gost bo Andrej BOŽIČ, bivši generalni direktor družbe Steklarna Hrastnik d.d. in kreator prebojev iz družbe BB Investicije d.o.o., Ljubljana, prejemnik priznanja GZS za menedžerja leta 2016.

Klubsko srečanje bo povezoval član našega kluba mag. Tomaž BERGINC, generalni direktor družbe ETI Elektroelement d.o.o., Izlake, ki bo gostu v uvodu zastavil naslednja vprašanja:

Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili za ta izziv – za finančno in poslovno sanacijo družbe? Kako ste pristopili k analizi stanja? Kakšne cilje ste si postavili? Kako ste sestavili ekipo? Kako je potekalo sodelovanje z zaposlenimi? Kakšni so prihodnji cilji?

Pričakujemo dobro udeležbo in bogato razpravo.

Vljudno vabljeni!

Predsednik
Franc Preložnik, s.r.

Gradivo iz zadnjega srečanja

Srečanje Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje Roman

Predstavitev SPS (Zlatorog Celje 5.3.2018)

Klub Podj. Zlatorog-Razpisi-Naslov-5.3.2018

SKM_C454e18030610540

© 2020 Klub Zlatorog Celje

Theme by Anders NorenUp ↑