Na zadnji seji foruma Kluba podjetnikov ZLATOROG Celje je bilo predstavljeno neka idej glede  prihodnjega delovanja kluba. Z njimi želimo spodbuditi člane, da bi bili bolj aktivni, da bi Klub podjetnikov ZLATOROG Celje izkoristili za mesto, kjer naj bi se srečevali tudi podjetniki s sorodnih področij, si izmenjevali informacije in izkušnje, ipd. Že kar nekaj časa si v klubu prizadevamo, kako bi spodbudili mlajše podjetnike in podjetnice, da bi se včlanili v naš klub. Mladi želijo v klubskih srečanjih in druženjih prepoznati koristi za svoje podjetniško delovanje. Zato bi se moral naš klub bolj odpreti navzven in poiskati / ponuditi različne vzvode in raznovrstne, dinamične ter prožne oblike svojega delovanja. Vsekakor se lahko pohvalimo, da smo končno uspeli zasnovati dobro spletno stran kluba, ki je lahko učinkovit informacijski medij in s tem sodoben komunikacijski okvir za mreženje članov kluba. Tako smo se v vodstvu kluba odločili, da namenimo že kar naslednje klubsko srečanje vprašanju

QUO VADIS KLUB PODJETNIKOV ZLATOROG CELJE?

 

To srečanje organiziramo

 

v četrtek, 10. novembra 2016 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., v Bukovžlaku,

.

na njem pa se  bomo v odprti razpravi pogovorili o idejah in predlogih o nadaljnjem delovanju našega kluba. Te ideje sva za to srečanje pripravila skupaj z generalnim sekretarjem kluba in vam jih sedaj priloženo pošiljamo. Prosimo, da jih skrbno preučite in veseli bomo tudi vaših idej in predlogov.

Tokrat bomo v omizju sodelovali Franc PRELOŽNIK, predsednik kluba, Katja ESIH, predsednica programskega odbora kluba in Stane MELE, vodja sekcije Senior v Klubu podjetnikov ZLATOROG Celje. Razpravo bo moderiral generalni sekretar kluba mag. Vladimir BUKVIČ.

Na srečanju bomo spregovorili o naslednjih področjih delovanja kluba:

 

  • Internetna stran kluba (bo v živo predstavljena na klubskem srečanju)
  • Strokovna klubska srečanja in druge strokovne aktivnosti kluba
  • Mreženje članov kluba
  • Druženje članov kluba (družabne prireditve)

 

Prvi del klubskega srečanja bomo namenili predstavitvi dveh naših članov kluba. Predstavila se bosta Matjaž OMLADIČ, direktor podjetja Novem Car Interior Design, d.o.o. iz Žalca in Matjaž MAROVT, MJ Marovt poslovno svetovanje, s.p. iz Celja. Matjaž MAROVT bo po svoji predstavitvi imel še kratko predavanje na temo »FENOMEN DODANE VREDNOSTI«.

 

 

Pričakujemo dobro udeležbo in plodno razpravo, saj so tokrat na dnevnem redu spet zanimive teme. Predvsem pa je prav, da člani kluba na tem srečanju posredujete svoje predloge in ideje, kako bi klubska srečanja še obogatili in delovanje našega kluba čim bolj približali vašim interesom.

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni.