klub_zlatorog_5

Če je propad banke Lehman Brothers predstavljal prvi del, kriza evrskega območja pa njegov drugi del, potem smo po mnenju nekaterih makroekonomistov pred začetkom tretjega vala krize. Ta sicer naj ne bi bil tako dramatičen, vendar so razvijajoče se države v položaju, ko lahko letošnje in prihodnje leto pričakujemo kot zelo turbulentno obdobje. Borzni baloni se niso napihnili samo na Kitajskem, ampak tudi v ZDA in v Evropi, predvsem zaradi obilo denarja, ki so ga v zadnjih letih natisnile centralne banke. S tem se je sicer začasno stabiliziralo gospodarstva v razvitih državah in omogočila se je vrnitev h gospodarski rasti, je pa to eden izmed pomembnih razlogov za težave, s katerimi se danes soočajo razvite ekonomije. Na drugi strani je letos realno pričakovati, da se bodo v razvijajočih državah pojavili resni dolžniški problemi, predvsem v podjetniškem sektorju. Povišanje obrestnih mer v ZDA v pogojih, ko se v Evropi nadaljuje kvantitativno sproščanje, govori v prid krepitvi dolarja v odnosu do evra. Cene nafte so najnižje v zadnjih dvanajstih letih. To je lahko simptom krize ali pa tudi priložnost za rast. Zaradi šibke gospodarske rasti v svetu je povpraševanje nizko in ni pričakovati, da bi se lahko hitro zgodil preobrat navzgor. Takšno mednarodno okolje velja tudi za Slovenijo in jo izpostavlja dodatnim tveganjem. Zaključek kvantitativnega sproščanja – v ZDA se to že kaže – pomeni preusmerjanje kapitalskih tokov in zmanjšanje likvidnosti na finančnih trgih. To pomeni podražitev zadolževanja za dolžnike z nižjo boniteto. Slovenija kot majhna država in z javnim dolgom v višini štiri petine BDP je zelo občutljiva za morebitno novo fazo krize. Usmeritev na konsolidacijo javnih financ in zmanjšanje javnega dolga sta zato nujna in neizbežna. Na vprašanje, kako to doseči in v kakšni dinamiki, in na številna druga vprašanja v zvezi z zgoraj predstavljenim mednarodnim finančnim okoljem in pretečim tretjim valom krize naj bi poskušalo odgovoriti marčevsko klubsko srečanje na temo

JAVNE FINANCE NA NIVOJU EU IN V SLOVENIJI – TRENDI IN PERSPEKTIVE?

v četrtek, 24. marca 2016 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., v Bukovžlaku pri Celju

Tokrat bo gost našega kluba prof. dr. Mojmir MRAK z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Srečanje bo moderiral član našega kluba Davorin LESKOVAR, Abanka. Uglednemu gostu pa bomo med drugim zastavili tudi naslednja vprašanja:

  • Kaj lahko slovensko gospodarstvo pričakuje od kvantitativnega sproščanja ECB?
  • Banke v Sloveniji so »v mrtvem teku« do gospodarstva, do njihovih razvojnih načrtov – kdaj lahko pričakujemo kvalitetne spremembe v politiki bank pri nas?
  • Kako spodbujamo tuja vlaganja pri nas?
  • Ali lahko strategija upravljanja z državnim premoženjem zagotovi premike tudi v strategiji razvoja Slovenije? Ali je DUTB nadomestilo za tisto, kar bi morale opraviti banke in SDH?

Pričakujemo, da se boste strokovnega srečanja kluba udeležili v čim večjem številu in aktivno sodelovali v razpravi.

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni.

Predsednik

Franc Preložnik, s.r.