V A B I L O
 

Danes smo v poslovnem svetu priča številnim procesom organizacijsko statusnega, lastninskega in premoženjskega preoblikovanja poslovnih subjektov, kar bi lahko poimenovali s finančnim prestrukturiranjem. Gre za širok pojem in zavzema tako delitve podjetij kot tudi združitve in prevzeme, stečajne postopke, poravnave in ukinitve ter reorganizacijo strukture pasive premoženjske bilance podjetja. Finančno prestrukturiranje, ki zadeva finančno in investicijsko odločanje v podjetju, lahko opredelimo kot spremembo strukture pasive BS podjetja in/ali spremembo finančnih naložb v aktivi BS. Vrednost podjetja je potrebno maksimirati z obstoječimi naložbami, maksimira pa se jo tudi z dobrim upravljanjem podjetja. Zakaj se podjetja odločajo za različne oblike finančnega prestrukturiranja in kako to vpliva na delovanje podjetja in na premoženje lastnikov, je eno izmed ključnih vprašanj, ki ga želimo izpostaviti in obravnavati tudi v našem klubu. V tem kontekstu so še posebej aktualne in za nas podjetnike in menedžerje zanimive naslednje vsebine:

  • Prodaja deleža družbi in pridobitev lastnega deleža
  • Zmanjšanje osnovnega kapitala
  • Dividende in dividendam podobni dohodki
  • Prodaja deležev družbe tretjim osebam
  • Darovanje deležev v d.o.o. družinskim članom (vidik darovalca in prejemnika, davčni vidik nasledstva)
  • Dedovanje deležev d.o.o.
  • Prenehanje družbe
  • Vstop zaposlenih v družbeništvo d.o.o.

Te in podobne vsebine finančnega prestrukturiranja bomo obravnavali na naslednjem strokovnem klubskem srečanju na temo

PRODAJA KAPITALA IN MOŽNA IZPLAČILA DRUŽB TER IZKUŠNJE PREKMURSKE DRUŽBE ROTO
v četrtek, 31. januarja 2019 ob 18.uri, v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

Naša gosta bosta mag. Dejan PETKOVIČ, davčni svetovalec ZDSS, ABECEDA Svetovanje d.o.o., PE Maribor in Irena PAVLINJEK, podjetnica, ROTO GROUP d.o.o., Černelavci.

Najprej bo mag. Dejan Petkovič razložil zgoraj navedene aktualne vsebine in predstavil različne vidike prodaje kapitala in možnih izplačil iz družb, ki zanimajo domala vsakega podjetnika.

V nadaljevanju bo podjetnica Irena Pavlinjek predstavila poslovni sistem ROTO, njegovo finančno prestrukturiranje in vodenje podjetja ter v tem okviru še njihovo družinsko ustavo.
Njeno gostovanje v našem klubu bomo izkoristili še za vprašanja v zvezi z orisom položaja podjetništva v Prekmurju, razvojnimi spodbudami in problemom odhajanja delovne sile v Avstrijo.

Srečanje bo moderiral Branko KUKEC, direktor družbe ELEKTROSIGNAL elektro tehniško podjetje, d.o.o., Celje.

Na začetku srečanja bosta Andreja CEPUŠ in Tanja TAMŠE predstavili iniciativo  “Zavod 2030 in World of Synergy – inovativna mednarodna konferenca o voditeljstvu v marcu 2019 v Podčetrtku”.

Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni

Predsednik:
Franc Preložnik, s.r.