V A B I L O

English version

Carinske vojne, ki so se pričele med dvema velesilama ZDA in Kitajsko, naj le ne bi prerasle v trgovinske vojne, saj bi to lahko bilo usodno za globalno gospodarstvo. Največja nevarnost carinske vojne torej niso zaostrovanje in povračilni ukrepi, ampak nevarnost, da se carinska vojna spremeni v trgovinsko, v kateri bi vpletene države lahko uporabile široko paleto veliko slabših ukrepov. Ko gre svet proti ameriškim carinam, ni vse tako, kot je na prvi pogled videti. Carine, ki jih uvajajo ZDA proti svojim trgovinskim partnericam, so le del širšega problema želenih in neželenih zaščitnih ukrepov, ki vsi vplivajo na mednarodne trgovinske procese. Vsaj na zunaj se zdi, da so carine, ki jih uvajajo ZDA proti drugim, velika ovira mednarodne trgovine. A v njej imajo iznajdljive države na razpolago vrsto ukrepov, s katerimi lahko dajo prednost domačim podjetjem. Pri tem je prav Kitajska tista, ki v mednarodni trgovini na svoj način ustvarja konkurenčno prednost. Med možnimi ukrepi zaščite domačega trga so carine najbolj opazen ukrep. Praviloma se z njimi zmanjša razlika med domačimi in tujimi izdelki. Pogosto so carine tudi posledica pomanjkanja deviznih rezerv. Podpora carinam so lahko še kvote. Z njimi država bodisi delno sprosti bodisi fizično omeji izvoz. Možnih kombinacij in načinov omejitev s kvotami je veliko, pa tudi ciljev, zaradi katerih države kvote uvajajo. Države lahko  določijo, da se določena količina izdelkov uvozi z nižjimi carinami ali pa celo brez carin. Drugi primer pa je, ko države količinsko omejijo uvoz posameznih izdelkov. Tudi EU je poskušala v preteklosti s kvotami uravnotežiti ponudbo in povpraševanje na trgu posameznih izdelkov (proizvodnja in uvoz sladkorja).

Podali smo lenekaj iztočnic v zvezi s še vedno zelo aktualno in dokaj perečo problematiko vsvetovni ekonomiji, katere sestavni del so seveda tudi naša podjetja kot pomembniizvozniki in uvozniki. Tako vas vljudno vabimo, da se udeležite prvegaklubskega srečanja v novem letu na temo

CARINSKE (TRGOVINSKE?) VOJNE INNJIHOV VPLIV NA NAŠE GOSPODARSTVO 

v četrtek, 17. januarja 2019, ob18.uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

V omizju tegaklubskega srečanja bodo sodelovali s področja diplomacije Don BAKER, gospodarski svetovalec, Ameriško veleposlaništvo, Kehua YUAN, gospodarski in trgovskisvetovalec, Kitajsko veleposlaništvo in DrHAUER, vodja gospodarskega oddelka, Nemško veleposlaništvo, s področjagospodarstva Darko HRASTNIK,predsednik uprave, UNIOR Zreče, in s področja akademske sfere prof. ddr. Timotej JAGRIČ. Srečanje, kibo potekalo v angleškem jeziku – zaprevod bo poskrbljeno – bo  povezoval Iztok SENIČAR, član našega kluba, kibo gostom v uvodu zastavil nekaj vprašanj:

  • Kratek kronološki oris dosedanjih carinskih vojn in kaj smo se iz tega naučili.
  • Kaj so želele ZDA doseči z uvedbo carin na kitajske izdelke in blago in/ali ni morda šlo samo za proračunsko izenačenje med državama?
  • Ali je uvedba carin imela močan vpliv na padec izvoza in posledično na domačo proizvodnjo na Kitajskem?
  • Kako je to doživljala Nemčija kot pomembna partnerica obeh držav? Kakšne težave so se pojavile v trgovanju med vsemi tremi s strani Nemčije in kako je to Nemčija sprejela kot del EU in tudi kakšne posledice je bilo čutiti v EU?
  • Kakšen vpliv so te carinske vojne imele/imajo za naše gospodarstvo, konkretno za podjetja v naši regiji?
  • Kaj lahko pričakujemo v letu 2019, zaostrovanje carinskih vojn in celo njihovo preraščanje v trgovinske vojne?

 

Na začetku srečanja bosta Andreja CEPUŠ in Tanja TAMŠE predstavili iniciativo  “Zavod 2030 in World of Synergy – inovativna mednarodna konferenca o voditeljstvu v marcu 2019 v Podčetrtku”.

Lepo pozdravljeni!

                                                                                                            Predsednik

                                                                                                          Franc Preložnik