V A B I L O

Družinska podjetja so nekaj posebnega, ker gre za preplet podjetniških, lastniških in družinskih odnosov in vlog. Družinska podjetja so s trajnostnega vidika in z vidika družbene odgovornosti zgled nedružinskim podjetjem, saj izkazujejo visoko stopnjo družbene odgovornosti, ustvarjajo in ohranjajo kakovostna delovna mesta izven gospodarskih središč in kakovostno skrbijo za družini in zaposlenim prijazno podjetje. V aktualnem času se veliko podjetnikov, ki so začeli podjetniško pot po osamosvojitvi Slovenije, ukvarja z vprašanjem prenosa podjetja na naslednjo generacijo, ob tem pa se pojavlja precej pomislekov in zadržkov. 

Pomisleke, zadržke, primere dobre in slabe prakse bomo predstavili na našem letošnjem zadnjem strokovnem klubskem srečanju na temo

PRENOS DRUŽINSKIH PODJETIJ NA DRUGO GENERACIJO

v SREDO, 12. decembra 2018 ob 18.uri, v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

Program:

  1. Uvod in predstavitev – mag. Primož FEGUŠ, odvetnik
  2. Posebnosti družinskih podjetij – mag. Tina KOCIPER, Fakulteta za turistične študije Turistica
  3. Davčni vidiki – Meta MEŽNAR, Deloitte
  4. Prenos podjetja na naslednjo generacijo – mag. Primož FEGUŠ, odvetnik
  5. Razprava

Srečanje bo še posebej zanimivo in koristno za:

  • lastnike podjetij, ki želite prenesti svoje podjetje na novo generacijo,
  • predstavnike nove generacije, ki želite nadaljevati s poslovanjem družinskega podjetja,
  • direktorje in vodilne delavce, ki vodite družinsko podjetje.

Vljudno vas prosimo, da pripravite svoja vprašanja.

Lepo pozdravljeni!

 

                                                                                                            Predsednik

                                                                                                          Franc Preložnik, s.r.