V A B I L O

Nepovratna sredstva v zadnjem času vzbujajo zelo veliko zanimanja v podjetniškem sektorju. Verjamemo, da ne obstaja podjetnik/ca, ki ne bi nikoli pomislil/a na možnost črpanja nepovratnih sredstev. Samo imeti dobro idejo še ni dovolj. Za uspešno prijavo ideje/projekta je zelo pomembna predpriprava za prijavo na razpis in nato še sama prijava. Glede na to, da je priprava potrebne dokumentacije nemalokrat obsežna, proces pa dolgotrajen, se je smotrno načrtno in predvsem dovolj zgodaj pripraviti na prijavo na razpis.

To je le nekaj osnovnih iztočnic za naše naslednje strokovno klubsko srečanje – delavnico na temo

ZA UČINKOVITO IN USPEŠNO ČRPANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV

v četrtek, 25. oktobra 2018 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

 

Program:

  1. Uvod in predstavitev- dr. Matjaž Knez
  2. Pridobitev nepovratnih sredstev na državnem nivoju – dr. Mateja Forte
  3. Razpisi na RRI projekte pri MGRT – dr. Rebeka Kovačič Lukman
  4. Smernice za SME razpise – dr. Tanja Tajnik
  5. Diskusija

Delavnica je namenjena:

  • odgovornim za projekte v javnih in zasebnih organizacijah, ki želijo prijaviti projekte na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev;
  • raziskovalcem, ki pripravljajo znanstveno-raziskovalne projekte;
  • vodilnim delavcem, vodjem projektov ter projektnim in razvojnim managerjem;

Sledila bo razprava, za kar vas vljudno prosimo, da pripravite svoja vprašanja.

Vljudno vabljeni!

 

                                                                                                            Predsednik

                                                                                                          Franc PRELOŽNIK, s.r.