POSLOVNO SREČANJE

PODJETIJ ŠIRŠE CELJSKE REGIJE

Četrtek, 31.5.2018 ob 9. uri, Pokrajinski muzej Celje.

 


PROGRAM SREČANJA:

8.30– 9.00
REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.00 – 9.30
POSLOVNI ZAJTRK Z MREŽENJEM

9.30 – 9.45
UVODNI POZDRAVNI NAGOVOR, gospod Denis Stroligo, član uprave SID – Prve kreditne zavarovalnice, gospod Primož Kristan, operativni vodja projekta Celje International, gospod Miloš Rovšnik, pooblaščenec župana Mestne občine Celje za gospodarstvo

9.45 – 10.15
KAZALNIK FINANČNA STABILNOST JE DOBER NAPOVEDOVALEC – KAJ NAM POVE, gospod Damir Lovenjak, direktor prodaje SID – Prve kreditne zavarovalnice, gospa Sanja Dimec,  gospod Klemen Tomc

10.15 – 10.30
HITRO FINANCIRANJE + ZAVAROVANJE = SINERGIJA ZA PODJETJE, gospod Mario Pleič, izvršni direktor za korporativno financiranje, Sberbank

10.30 – 10.45
UGODNA POSOJILA SID BANKE ZA PODJETJA, gospod Roman Rojc, izvršni direktor SID banke

10.45 – 11.00
PRIMER DOBRE PRAKSE: KAKO SMO OPTIMIZIRALI UPRAVLJANJE S TERJATVAMI, gospod Jože Kastelic, član uprave Kovintrade d.d., gospa Saša Šimenc, finančna svetovalka za kreditna tveganja, Kovintrade d.d.

Vabilo na dogodek:
https://www.sid-pkz.si/sl/novice/vabilo-na-poslovno-srecanje-podjetij-sirse-celjske-regije