MESTO CELJE
CELJSKI GRAD
ŠMARTINSKO JEZERO
FONTANA CELJE - LAŠKO
NARODNI DOM
CELJSKI GRAD - PRIREDITVE
CELJSKA KOČA
MESTNI GOZD
NOČNI POGLED NA CELJSKI GRAD IN MESTO CELJE
VODNA ATRAKCIJA PRED CELJSKIM DOMOM
MESTO POD MESTOM

V A B I L O

Družinska podjetja so nekaj posebnega, ker gre za preplet podjetniških, lastniških in družinskih odnosov in vlog. Družinska podjetja so s trajnostnega vidika in z vidika družbene odgovornosti zgled nedružinskim podjetjem, saj izkazujejo visoko stopnjo družbene odgovornosti, ustvarjajo in ohranjajo kakovostna delovna mesta izven gospodarskih središč in kakovostno skrbijo za družini in zaposlenim prijazno podjetje. V aktualnem času se veliko podjetnikov, ki so začeli podjetniško pot po osamosvojitvi Slovenije, ukvarja z vprašanjem prenosa podjetja na naslednjo generacijo, ob tem pa se pojavlja precej pomislekov in zadržkov. 

Pomisleke, zadržke, primere dobre in slabe prakse bomo predstavili na našem letošnjem zadnjem strokovnem klubskem srečanju na temo

PRENOS DRUŽINSKIH PODJETIJ NA DRUGO GENERACIJO

v SREDO, 12. decembra 2018 ob 18.uri, v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

Program:

 1. Uvod in predstavitev – mag. Primož FEGUŠ, odvetnik
 2. Posebnosti družinskih podjetij – mag. Tina KOCIPER, Fakulteta za turistične študije Turistica
 3. Davčni vidiki – Meta MEŽNAR, Deloitte
 4. Prenos podjetja na naslednjo generacijo – mag. Primož FEGUŠ, odvetnik
 5. Razprava

Srečanje bo še posebej zanimivo in koristno za:

 • lastnike podjetij, ki želite prenesti svoje podjetje na novo generacijo,
 • predstavnike nove generacije, ki želite nadaljevati s poslovanjem družinskega podjetja,
 • direktorje in vodilne delavce, ki vodite družinsko podjetje.

Vljudno vas prosimo, da pripravite svoja vprašanja.

Lepo pozdravljeni!

 

                                                                                                            Predsednik

                                                                                                          Franc Preložnik, s.r.

Slovensko-ruski poslovni večer

SLOVENSKO – RUSKI POSLOVNI VEČER
Словенско – российский деловой вечер
 
CELJE INTERNATIONAL vas v sodelovanju s SLOVENSKO – RUSKIM POSLOVNIM KLUBOM vljudno vabi na SLOVENSKO – RUSKI POSLOVNI VEČER.
 

V sredo, 21. novembra 2018, ob 18:00 uri, v Pokrajinskem muzeju, Trg Celjskih knezov 8, Celje.

 • Kakšne so izkušnje poslovanja slovenskih podjetij v Rusiji?
 • Kako začeti poslovati na ruskem trgu?
 • Poslovne priložnosti v Rusiji?
 • Priložnosti za ruska podjetja v Sloveniji?
 • Kratka predstavitev ruskega trga in poslovne kulture.
 • Skupne poslovne priložnosti in vlaganja ruskih in slovenskih podjetij.

O teh vprašanjih in zanimivih poslovnih izzivih bodo spregovorili gostje:

 • Doku Zavgajev,
  veleposlanik Ruske federacije v Sloveniji
 • Janez Škrabec,
  direktor družbe Riko in predsednik Slovensko-ruskega poslovnega sveta
 • Aleš Cantarutti,
  državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo RS
 • Saša Geržina,
  predsednik društva Slovenija Rusija
 • Hugo Bosio,
  direktor družbe Bosio

Po pogovoru in izmenjavi mnenj sledi druženje ob pokušini tipičnih ruskih jedi.

Udeležba je brezplačna. Pogovor bo potekal v slovenskem jeziku.

Zaradi organizacijskih razlogov prosimo, da udeležbo potrdite do 15. novembra 2018, po elektronski pošti tjasa.cepus@celje-international.com.

Dodatne informacije: 041 383 651.

Primož Kristan
Operativni vodja Celje International
Miloš Rovšnik
Pooblaščenec župana MOC za gospodarstvo

Vodo potrebujemo za življenje,

vino za radost življenja. 

Ljudski rek

 

Vljudno vas vabimo na

TRADICIONALNO MARTINOVANJE

v petek, 9. novembra 2018, v vinski kleti MEUM in nato ob 19. uri na kmečkem turizmu GAČNIKOV HRAM, Klokočovnik, Loče.

 

Najprej se bomo zbrali ob 18. uri v vinski kleti Meum (pri Juriju Brumcu), kjer se bomo seznanili s predelavo vin in degustirali različne vrste vin (5-7).

Ob 19. uri bomo nadaljevali druženje v Gačnikovem hramu (pri Anici Levart), nedaleč od vinske kleti MEUM (ca 400 m).

Na spletni strani kluba smo objavili zemljevid in označili pot, kako priti na obe lokaciji.

Poleg novega vina nas bodo na kmečkem turizmu razvajali še z odlično kulinariko. Na mizi seveda ne bo manjkala martinova raca v moštovi omaki z mlinci, dušenim rdečim zeljem in pečenim kostanjem. Poskrbljeno bo tudi za dobro razpoloženje, glasbo in humor, kar naj ostane do srečanja kot majhno presenečenje. S seboj pripeljite tudi svojo življenjsko sopotnico (sopotnika). Pričakujemo lepo udeležbo.

Udeleženci večera bomo prispevali po 20 € na osebo.

Lepo vas prosimo, da nam potrdite svojo udeležbo, kar po elektronski pošti. Hvala.

Navodila za pot

Vljudno vabljeni!

Predsednik: Franc Preložnik, s.r

V A B I L O

Z novo oblastno mestno strukturo, ki jo bo Celje izvolilo na lokalnih volitvah, se bodo postavljala tudi vprašanja, kakšno bo Celje jutri. To posebej zanima gospodarstvo, saj nekatere občine vse bolj postajajo soustvarjalec inovativnega in visokotehnološkega razvoja z ugodnimi prostorskimi ponudbami potencialnim investitorjem v poslovnih conah.

Zato smo na naše strokovno srečanje

RAZGOVOR S KANDIDATI ZA ŽUPANA MO CELJE ZA PRIHODNJE MANDATNO OBDOBJE,

ki bo v torek, 6. novembra 2018, ob 18. uri v dvorani ETRA, Bukovžlak

povabili kandidatko in kandidate za prvo ime knežjega mesta.

Za županjo oziroma župana kandidirajo:

 • Sandi SENDELBAH, podsekretar v Službi za notranjo revizijo na Mestni občini Celje, neformalno združenje občanov, Odprto Celje
 • Bojan ŠROT, pravnik, aktualni celjski župan, Celjska županova lista
 • Branko VERDEV, podjetnik, celjski mestni svetnik, stranka SD
 • Matevž VUGA, vodja logistike v podjetju Šumer, Stranka modernega centra
 • Marko ZIDANŠEK, direktor družbe Simbio, celjski mestni svetnik, stranka SLS
 • Matjaž ŽELEZNIK, podjetnik, glasbeni pedagog in zborovodja, stranka SDS
 • Mateja ŽVIŽEJ, knjižničarka, amaterska igralka/režiserka, Levica

Razgovor z njimi bo vodil Jože VOLFAND.

Zanimajo nas predvsem njihovi programi in konkretni projekti, ki jih bodo želeli uresničiti v štiriletnem mandatu. Hkrati pa, kje je zdaj Celje v slovenskem in evropskem prostoru kot nekdaj močno gospodarsko središče in ali je ustvarjalni del sodobnih tehnoloških procesov in trajnostnega razvoja.

Vljudno vas prosimo, da pripravite svoja vprašanja.

Vljudno vabljeni!

 

                                                                                                            Predsednik

                                                                                                          Franc PRELOŽNIK, s.r.

ZA UČINKOVITO IN USPEŠNO ČRPANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV

V A B I L O

Nepovratna sredstva v zadnjem času vzbujajo zelo veliko zanimanja v podjetniškem sektorju. Verjamemo, da ne obstaja podjetnik/ca, ki ne bi nikoli pomislil/a na možnost črpanja nepovratnih sredstev. Samo imeti dobro idejo še ni dovolj. Za uspešno prijavo ideje/projekta je zelo pomembna predpriprava za prijavo na razpis in nato še sama prijava. Glede na to, da je priprava potrebne dokumentacije nemalokrat obsežna, proces pa dolgotrajen, se je smotrno načrtno in predvsem dovolj zgodaj pripraviti na prijavo na razpis.

To je le nekaj osnovnih iztočnic za naše naslednje strokovno klubsko srečanje – delavnico na temo

ZA UČINKOVITO IN USPEŠNO ČRPANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV

v četrtek, 25. oktobra 2018 ob 18. uri v sejni sobi podjetja ETRA d.o.o., Bukovžlak.

 

Program:

 1. Uvod in predstavitev- dr. Matjaž Knez
 2. Pridobitev nepovratnih sredstev na državnem nivoju – dr. Mateja Forte
 3. Razpisi na RRI projekte pri MGRT – dr. Rebeka Kovačič Lukman
 4. Smernice za SME razpise – dr. Tanja Tajnik
 5. Diskusija

Delavnica je namenjena:

 • odgovornim za projekte v javnih in zasebnih organizacijah, ki želijo prijaviti projekte na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev;
 • raziskovalcem, ki pripravljajo znanstveno-raziskovalne projekte;
 • vodilnim delavcem, vodjem projektov ter projektnim in razvojnim managerjem;

Sledila bo razprava, za kar vas vljudno prosimo, da pripravite svoja vprašanja.

Vljudno vabljeni!

 

                                                                                                            Predsednik

                                                                                                          Franc PRELOŽNIK, s.r.

KROŽNO GOSPODARSTVO IN DOBRE PRAKSE PRI NAS

Zlatorog Celje

 

Termit d.d.

 

Galerija slik:

Vabilo – Krožno gospodarstvo in digitalna transformacija

Vabljeni na posvet KROŽNO GOSPODARSTVO IN DIGITALNA TRANSFORMACIJA, ki ga organizira Dravinjski Poslovni Klub – DPK, ob robu praznovanja Konjiških dni 2018 v soorganizaciji z Občino Slovenske Konjice.

No posvetu, ki bo potekal v dveh delih se bomo dotaknili teorije in prakse obeh tem posveta. Ob koncu dogodka sledi druženje za izmenjavo dobrih praks s področij obeh tem in možnostih uvajanja le teh v bodoče v lokalnem okolju in širše.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi priprave prostora pričakujemo predhodno prijavo na elektronski naslov info@dpk.si do vključno ponedeljka 25. 6. 2018.

Urnik dogodka je objavljen v tem vabilu, dodatno v priponkah, na spletni strani www.dpk.si in na FB strani Dravinjskega poslovnega kluba.

 

POSLOVNO SREČANJE

PODJETIJ ŠIRŠE CELJSKE REGIJE

Četrtek, 31.5.2018 ob 9. uri, Pokrajinski muzej Celje.

 


PROGRAM SREČANJA:

8.30– 9.00
REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.00 – 9.30
POSLOVNI ZAJTRK Z MREŽENJEM

9.30 – 9.45
UVODNI POZDRAVNI NAGOVOR, gospod Denis Stroligo, član uprave SID – Prve kreditne zavarovalnice, gospod Primož Kristan, operativni vodja projekta Celje International, gospod Miloš Rovšnik, pooblaščenec župana Mestne občine Celje za gospodarstvo

9.45 – 10.15
KAZALNIK FINANČNA STABILNOST JE DOBER NAPOVEDOVALEC – KAJ NAM POVE, gospod Damir Lovenjak, direktor prodaje SID – Prve kreditne zavarovalnice, gospa Sanja Dimec,  gospod Klemen Tomc

10.15 – 10.30
HITRO FINANCIRANJE + ZAVAROVANJE = SINERGIJA ZA PODJETJE, gospod Mario Pleič, izvršni direktor za korporativno financiranje, Sberbank

10.30 – 10.45
UGODNA POSOJILA SID BANKE ZA PODJETJA, gospod Roman Rojc, izvršni direktor SID banke

10.45 – 11.00
PRIMER DOBRE PRAKSE: KAKO SMO OPTIMIZIRALI UPRAVLJANJE S TERJATVAMI, gospod Jože Kastelic, član uprave Kovintrade d.d., gospa Saša Šimenc, finančna svetovalka za kreditna tveganja, Kovintrade d.d.

Vabilo na dogodek:
https://www.sid-pkz.si/sl/novice/vabilo-na-poslovno-srecanje-podjetij-sirse-celjske-regije

 

« Older posts

© 2018 Klub Zlatorog Celje

Theme by Anders NorenUp ↑